Drygt 300 motioner har skickats till LO-kongressen. Det är ungefär lika många som till förra kongressen för fyra år sedan.

Sista dagen för att lämna in motioner till kongressen var den 25 december – juldagen – och det beror på att LO:s stadgar säger att sista dagen för motioner är fem månader före kongressens början.

– Det är mycket som rör fackliga kärnfrågor som sysselsättning, arbetsmiljö, löner och trygghet, säger Mats Jönsson, ordförande i LO:s kongresskommitté.

Det är andra gången han har uppdraget och han säger att inte reagerat på att någon motion skulle sticka ut, vara annorlunda eller unik. Samtidigt säger han dock att han inte tänker gå närmare in på innehållet i motionerna förrän LO:s styrelse har tagit ställning till dem, och det sker i början av mars.

Mats Jönsson säger att det ser ut som på förra LO-kongressen. Då lämnades ungefär 360 motioner in. En del tar upp samma eller liknande förslag och behandlas därför tillsammans. På kongressen 2008 blev det till slut runt 270 olika förslag.

LO-förbunden och förbundens avdelningar kan motionera. Om en avdelning skickar in en motion ska den egna förbundsledningen berätta vad den tycker om förslaget.

Just nu arbetar runt tio personer i LO-kansliet med att skriva förslag till motionssvar. I praktiken utvecklas motionssvaren i en diskussion inom LO:s olika enheter och med ledningen för LO.

Förslagen till svar ska vara klara måndag den 16 januari. Därefter ska ledningen, som består av Wanja Lundby-Wedin, Ulla Lindqvist och Per Bardh, ta ställning och ha möjlighet att skriva om motionssvaren.

I nästa steg ska LO:s styrelse säga sin mening om svaren och motionerna. Tanken är att det ska ske i början av mars. Sen går detta till tryckning och senast den 12 april ska ombuden ha fått allt kongressmaterial.

På kongressen ska även policyn fram till nästa kongress behandlas. Detta dokument kommer att presenteras om någon vecka enligt Mats Jönsson. Kongressen kommer att ha ett tema som hänger samman med policyn.

FAKTA

LO-kongressen äger rum den 25 till 28 den maj i Folkets hus i Stockholm.
Ny LO-ledning ska väljas. Wanja Lundby-Wedin och Ulla Lindqvist avgår.