En medlem i Jehovas vittnen fick inte ta ledigt för att delta i religiösa möten. Det är ett brott mot diskrimineringslagen, anser facket och kräver 200 000 kronor i skadestånd.

Handels stämmer en optikerbutik i Arbetsdomstolen för diskriminering. Arbetsgivaren ändrade schemat för en kvinna så att hon inte längre kunde delta i religiösa möten.

När kvinnan anställdes påpekade hon att det var viktigt för henne att kunna vara med på församlingens religiösa möten. Bolaget gick med på att hon skulle vara ledig två dagar i veckan för att delta i mötena.

Men när butiken fick en ny chef ändrades hennes schema.  Arbetstiderna förlades på de två veckodagarna då hennes församling hade sina möten. Efter förhandling fick hon vara ledig enbart en av veckodagarna.

När kvinnan uppgav att hon hade svårt att arbeta var om hon inte fick delta i mötena uppmanade chefen henne att säga upp sig.

Enligt facket hade kvinnan inga svårigheter att byta arbetspass med kollegor. Men chefen förbjöd henne att göra det. Chefen föreslog i stället att hon skulle gå ner i tid.

Därmed anser facket att arbetsgivaren ”kränkt hennes värdighet” och utsatt henne för trakasserier på grund av hennes religion. Facket kräver att Arbetsdomstolen förklarar att kvinnan inte är arbetsskyldig de två dagar hon har religiösa möten.