Efter nyår kan du äta en dagens lunch för 81 kronor i stället för 90 – om restaurangerna låter den sänkta momsen slå igenom på priset.

Den 1 januari sänks nämligen momsen på restaurangmat (men inte alkohol) från 25 till 12 procent, ett resultat av många års lobbyarbete.

Enligt Sveriges hotell- och restaurangföretagare (SHR) ska skattesänkningen på sikt resultera i 10 000 nya jobb inom restaurangnäringen. Moderaterna och Centerpartiet, reformens främsta tillskyndare inom regeringen, har varit lite försiktigare i sina bedömningar, men också de hävdar att lägre krogmoms skapar nya jobb, särskilt för unga.

Men varje restaurang bestämmer själv sina priser och antal anställda. Att skattesänkningen får fullt genomslag är långt ifrån givet.

– Många företag har sagt att de sänker sina priser den 1 januari, säger Björn Lundell, pressekreterare vid SHR. Andra säger att de ska nyanställa.

– Sedan finns förstås de som inte gör någonting alls. Det är lite problematiskt. Men marknadskrafterna bör tvinga dem att sänka sina priser, det är en otrolig konkurrens i branschen.

För restaurangnäringen är det nu upp till bevis. Momssänkningen kostar staten omkring fem miljarder kronor om året, och såväl Hotell och restaurangfacket (HRF) som den politiska oppositionen har ifrågasatt prognoserna om att den ska betala sig genom tusentals nya arbetstillfällen.

– Vi väntar med spänning på att få se effekten. Knappt någon får ju heltidsanställning i branschen, och många medlemmar har två eller tre jobb för att få det att gå runt, säger Marie Blomberg, kanslichef vid HRF.

Också regeringen har lovat att följa utvecklingen. Därför har Skatteverket fått i uppdrag att granska hur reformen påverkar skattemoralen och den förväntade övergången från svarta jobb till vita. Konjunkturinstitutet ska hålla ögonen på hur priser, löner och sysselsättning i branschen utvecklas. Och myndigheten Tillväxtanalys (det finns en sådan) ska följa hur nyföretagande och livskraft i branschen påverkas.

Om förhoppningarna på reformen inte infrias kan momsen komma att höjas igen, det är SHR medvetet om. Därför uppmanar organisationen sina medlemsföretag att ”vårda momssänkningen”. SHR rekommenderar medlemmarna att antingen sänka priserna eller nyanställa, och att tala om för kunderna hur de hanterar momssänkningen.

På SHR:s hemsida ges exempel på hur olika företag har gjort. Några annonserar vid entrén om sänkta priser. McDonalds sänker priserna den 1 januari, och för att möta den väntade kundtillströmningen räknar företaget med att anställa ”omkring 600 personer ytterligare under 2012, enbart tack vare momssänkningen”.

En nyckelfråga är efter hur lång tid reformen går att utvärdera. Enligt Björn Lundell är det inte seriöst att döma ut momssänkningen efter en månad, som en del gjorde efter motsvarande momssänkning i Finland.

Å andra sidan får effekterna inte dröja hur länge som helst. Regeringen har talat om 2016 som det år då en definitiv utvärdering ska göras.
SHR har argumenterat i 15 år för sänkt krogmoms, hur påverkas er trovärdighet om de nya jobben uteblir?

– Det där är en spekulativ fråga, svarar Björn Lundell. Vi utgår från att de positiva effekterna kommer, även om reformen måste bedömas i ett långt tidsperspektiv.

Fakta

Från och med 1 januari 2012 sänks momsen på restaurangtjänster från 25 till 12 procent. Sänkningen omfattar mat, men inte alkoholhaltiga drycker. Enligt Skatteverket sänks därmed momsen på lättöl och cider som går att köpa i vanliga mataffärer, men inte på starkare öl, vin och sprit. En drink där sprit ingår tillsammans med juice och andra alkoholfria ingredienser klassas som sprit. En knäckfråga är mat som äts i samband med konferenser. Enligt Skatteverket ingår maten i konferensarrangemanget, som är belagd med 25 procents moms, men SHR för en diskussion med Skatteverket om 12 procents moms också på konferensmat.