Diskrimineringsombudsmannen stämmer Uppsala kommun för brott mot föräldraledighetslagen. Kommunen gav en mammaledig förskolelärare lönepåslag först efter att hon vänt sig till DO.

Kvinnan började arbeta som förskollärare i Uppsala kommun 2005. Sedan 2007 har hon varit föräldraledig och fött tre barn.

Fram till 2009 fick kvinnan 500-600 kronor i löneökning varje år. Men 2010 fick hon ingen höjning alls. Den nya chefen förklarade att hon prioriterat dem som arbetade och att hon inte sett kvinnan arbeta eftersom hon varit föräldraledig i tre år.

Även en högre chef i kommunen förklarade för kvinnan att individuell lönesättning gällde och att detta baserade på prestationerna under senaste året.

Först efter upprepade kontakter med cheferna och en anmälan till DO fick kvinnan det generella lönepåslaget för 2010 och även ett procentuellt påslag för 2011. Lönepåslaget har också betalats ut retroaktivt. Kvinna har även fått mellanskillnaden av föräldrapenningen som hon gått miste om på grund av utebliven lönehöjning.

Kvinnan har alltså inte lidit någon ekonomisk skada, medger DO, men däremot har rätt till skadestånd för den kränkning hon blivit utsatt för. Hade kvinnan inte agerat hade hon inte fått något påslag alls, menar DO.

DO understryker att många arbetsgivare är omedvetna om vilka krav föräldraledighetslagen ställer. Enligt lagen ska en föräldraledig arbetstagare ha samma löneutveckling och villkor som om hon eller han arbetade. Oavsett om ledigheten är kortvarig eller pågår under flera år.

Sedan 2009 har DO tagit emot närmare 200 anmälningar som handlar om missgynnande i samband med föräldraledighet. DO har drivit 16 av dessa vidare till förlikning eller domstol.