Lärarna vill ha gardiner i lunchrummet. Rektorn säger nej, skolan ska ha en ljus och öppen atmosfär. Gardintvisten på gymnasieskolan Teknikum i Växjö har nu blivit ett ärende för Arbetsmiljöverket.

Skolans personalmatsal har glasväggar och ligger alldeles intill elevmatsalen. Lärarna vill inte bli störda av elever som kommer in på lunchen.

– Eleverna ser vilka lärare som sitter där och kommer in och frågar om saker under lunchen, säger skolan skyddsombud Göran Brattberg till Smålandsposten. Det borde inte vara några konstigheter att sätta upp ljusa gardiner i personalmatsalen. Det känns nästan lite genant att gå till Arbetsmiljöverket men vi hade inget val.

Skolledningen förstår inte problemet, menar skyddsombudet. Rektorn vill ha det ljust och öppet i skolan.

Gardinfrågan har nu lett till en namninsamling där 40 lärare skrivit under. Skyddsombudet poängterar att personalens krav på gardiner inte på något sätt är riktad mot eleverna.

– Lärarna behöver en stund för sig själva under lunchrasten.

I sin anmälan till Arbetsmiljöverket hänvisar skyddsombudet till verkets föreskrifter om arbetsplatsens utformning som slår fast att ”de anställda ska kunna äta i lugn och ro i ett matrum”.