Hushållens lån ökar något mindre och räntan på nya lån är aningen högre. Och det är framför allt till bostäder som hushållen lånar pengar.

Det framgår av SCB:s finansmarknadsstatistik för november. Ökningen av hushållens lån var i november 5,3 procent, att jämföra med månaden innan var ökningstakten 5,5 procent. Ett år tidigare. I november 2010, gick hushållens lån upp med 8,4 procent.

Det handlar om lån hos banker, bostadsinstitut och finansbolag. I november hade hushållen lån på sammanlagt 2 640 miljarder kronor och 80 procent av detta är bostadslån. Även ökningen av bostadslånen minskade något i november.

51 procent av bostadslånen har rörlig ränta och det är samma andel som i oktober, men en minskning jämfört med ett år innan, då 63 procent av av lånen hade rörlig ränta.

I november var den genomsnittliga räntan på de nya lånen 4,30 procent, vilket är en viss ökning från oktober, då rräntan i genomsnitt var 4,22 procent på nya lån.

Genomsnittsräntan på nyinsättningar på bankkonton ökade något i november jämfört med oktober. Den var då 1,38 procent, vilket är en ökning med 0,03 procentenheter.