Anställda på Storumans polisstation saknar internt larm och får utföra ensamarbete under transporter av omhändertagna. Arbetsgivaren får två månader på sig att åtgärda riskerna för våld och hot om våld.

Arbetsmiljöverket konstaterar en rad brister i Storumans polisstation. Framför allt kräver verket att arbetsgivaren, Polismyndigheten i Västerbottens län, dokumenterar riskerna för våld mot personalen och upprättar en handlingsplan för att åtgärderna bristerna i arbetsmiljön.

Bland annat saknar garageporten till polisstationens arrestavdelning en fjärrstyrd portöppnare, vilket innebär att föraren måste kliva ur bilen för att öppna och stänga porten. Under tiden blir en anställd ensam kvar i bilen med den gripne.

Dessutom saknas förhörsrum på arrestavdelningen. Rummet finns i stället på övervåningen. Detta innebär att den gripne måste transporteras i arbetslokalerna, eller i trappor mellan arrestavdelningen och förhörsrummet på övervåningen. Arbetsmiljöverket anser att risken för våld eller hot om våld därmed inte är förebyggd.

Receptionen är utformad så att vem som helst kan ta sig över receptionsdisken. Den som arbetar i receptionen är ibland ensam och har inget internt larm för att snabbt kalla på hjälp av kollegor i andra arbetslokaler eller på andra våningsplan.

Arbetsmiljöverket påpekar även att det saknas ett lämpligt utrymme för hantering av omhändertagna vapen. I dag sker hanteringen i ett kapprum.

– Trots att vi nu ger er viss tid att uppfylla våra krav har ni ändå kvar det fulla ansvaret för arbetstagarnas arbetsmiljö, slår Arbetsmiljöverket fast i sitt föreläggande.