Foto: Anders Wiklund

Röja upp efter stormen är ett farligt arbete. Har du inte rätt kunskaper och skyddsutrustning ska du inte ge dig ut på vägar och i skogen för att röja upp, varnar Arbetsmiljöverket.

Nedblåsta träd och grenar efter den senaste stormen är ett problem på mindre vägar i norra Sverige just nu. Ska du röja upp måste du först göra en riskbedömning. Allt arbete med stormfällda träd och trasiga elledningar kräver särskilda kunskaper, rätt utrustning och säkra arbetsmetoder.

– Det krävs stor respekt för de faror som lurar i skogen, säger Håkan Olsson, avdelningschef vid Arbetsmiljöverket. Vi utgår från att arbetsgivarna följer säkerhetsreglerna och gör riskbedömningar innan de skickar ut sin personal.

Kraftbolagen som ser till att elnätet kommer i drift igen bör ha den kompetens och vana som behövs för att utföra arbetet på ett säkert sätt.

2005 anmäldes 141 arbetsolyckor orsakade av stormen Gudrun till Arbetsmiljöverket. Tio av dem slutade med dödsfall. De vanligaste orsakerna var ”fallande eller sprättande föremål”.

Här är Arbetsmiljöverkets minimikrav vid arbete med stormfälld skog:

  • • Särskilda kunskaper och en säker hantering av motorsågen.
  • • Ensamarbete får inte förekomma.
  • • Minderåriga får inte arbeta i skogen.
  • • Gå igenom rutinerna vid en nödsituation.
  • • Ha alltid första förband i fickan.
  • • Se till att kommunikationen mellan maskinförare och markarbetare fungerar.
  • • Använd rätt och säker arbetsteknik.
  • • Använd alltid maskin när du arbetar med träd som ligger i bröten.
  • • Undvik arbete när det är mörkt.