En arbetsgivare är inte skyldig att ställa upp på kollektiva förhandlingar eller tillåta att fackföreningar har medbestämmande över anställdas anställningsvillkor, enligt EU:s personaldomstol.

Det berättar nyhetsbrevet EU & arbetsrätt. Det handlar om en tvist mellan Europeiska centralbanken, ECB, och en tidigare anställd tjänsteman, som vill riva upp arbetsgivarens beslut om hans pension.

ECB:s stadga säger att banken bestämmer på egen hand över pensioner och andra anställningsvillkor. Den tidigare anställde anser att ECB kränkt hans föreningsfrihet genom att ensidigt fastställa hans pension.  Han går med på att banken inte är skyldig att sluta kollektivavtal, men han hävdar med stöd av EU-stadgan och Europakonventionen att  ECB ska främja dialog och förhandlingar.

Personaldomstolen skriver i sitt beslut att EU-stadgan och Europakonventionen garanterar föreningsfrihet och därmed rätten att bilda fackförening, men det finns: ”ingen skyldighet att inrätta en procedur för kollektiva eller att tillerkänna fackföreningar en rätt till medbestämmande vid utformningen av arbetstagarnas anställningsvillkor” – det skriver domstolen i sitt beslut. Personaldomstolen tar också avstamp i Europarådets social stadga och kommer fram till att den uppmuntrar kollektiva förhandlingar och medbestämmande, men kommer fram till att detta inte är någon skyldighet.

Domen i EU:s personaldomstol kom i höstas.

Fakta

EU & arbetsrätt ges ut av institutionen för civilrätt vid Stockholms universitets juridiska institution i samarbete med universitet och handelshögskolor i Helsingfors, Köpenhamn, Oslo, Lund, Umeå och Uppsala.