Ett nytt system med självgående lastmaskiner gör det möjligt att fler jobb i gruvor kan utföras ovan jord. Systemet innebär en säkrare arbetsmiljö för operatörer som får styra maskinerna från ett kontrollrum.

Den nya tekniken går att installera i redan existerande fordon och det krävs ingen ny infrastruktur nere i gruvan för att den ska fungera.

Det är ingenjören och forskaren Johan Larsson som utvecklat systemet, genom ett samarbete mellan Örebro universitet och Atlas Copco.

– Den stora vinsten är att operatörerna får en bättre arbetsmiljö och inte behöver utsättas för de risker som arbetet innebär, säger Johan Larsson som presenterar sin forskning i en doktorsavhandling i datavetenskap.

Till skillnad från vanlig manuell fjärrstyrning innebär den nya tekniken ingen försämring i produktiviteten. Problemet med manuell fjärrstyrning, då operatören aktivt styr maskinen med hjälp av bilder från en videokamera monterad på fordonet, är att den är långsam.

Johan Larsson har därför utvecklat ett system där maskinen mäter avstånden och självständigt tar sig fram i tunneln, i enlighet med operatörens kommandon från kontrollrummet.

– Med hjälp av datorer och sensorer ombord på maskinen går det att uppnå avsevärt högre produktivitet. Förhoppningen är att nå samma produktivitet som när operatören sitter i lastmaskinen.

Lastmaskinernas uppgift är att lasta, transportera och lasta av gruvmaterial. De är stora, tunga och svåra att manövrera. Samtidigt är de gruvgångar som de ska ta sig igenom så smala att avståndet mellan maskin och vägg ibland inte är större än en halvmeter på vardera sidan.

– Utmaningen har varit att hitta de funktioner som behövs för att maskinen själv ska kunna ta sig fram i trånga tunnlar där det finns små marginaler för felnavigering, säger Johan Larsson.