I morgon beslutar regeringen om att Arbetsförmedlingen tidigt ska identifiera ungdomar som riskerar att bli arbetslösa en längre tid. Dessa ska snabbt erbjudas programinsatser.

Ungdomar som inte går eller går klart gymnasiet ska fångas upp av Arbetsförmedlingen och från den första arbetslösa dagen erbjudas insatser.

Arbetsmarknadsminister Hillevi Engström och ledamöter i arbetsmarknadsutskottet från övriga alliansen debatterar i dag på Svenska Dagbladets den höga ungdomsarbetslösheten.

Ledordet är ”profilering”. Det ska leda till att insatserna blir mer effektiva och kan sättas in tidigare.

Framför allt kommer det att handla om praktik. Studiesvaga ungdomar kan på så sätt få en arbetslivserfarenhet och referenser, skriver debattörerna.

Det som regeringen tidigare gjort för att minska ungdomsarbetslösheten – som halverade sociala avgifter för ungdomar, reformeringen av gymnasieskolan och jobbgarantin för individuellt utformade insatser – beskriver alliansskribenterna som ”kraftfulla insatser”.

Men inte tillräckliga.

”Vi måste vara beredda att göra mer,” skriver de.