Foto: Henrik Montgomery

 

– De delade turerna är ett stort problem som vi vill komma åt i avtalsrörelsen, säger Kommunals ordförande Annelie Nordström.

 

Lönerna ska höjas med 860 kronor i månaden, eller minst 3,5 procent, för heltidsanställda i kommuner och landsting. Dessutom ska ytterligare 100 kronor utgå i en jämställdhetspott. De lägsta lönerna ska höjas med 860 kronor.

Nu har Kommunal överlämnat avtalskraven för 355 000 anställda i kommuner och landsting till SKL (Sveriges kommuner och landsting). Precis som tjänstemannaförbunden Vision och Akademikerförbundet SSR kräver Kommunal högre löneökningar än industrin.

Utöver lönekraven vill Kommunal begränsa tillfälliga anställningar och delade turer, det vill säga jobb några timmar morgon och kväll med några lediga timmar mitt på dagen.

På tre år har andelen tillfälligt anställda i vård, skola och omsorg ökat från 25 till 28 procent inom Kommunals område. Nu kräver förbundet att tillfälliga anställningar inte ska vara längre än tolv månader under sammanlagt fem år. Sedan ska den tillfälliga anställningen bli fast. Undantaget är vikariat. De kan vara i upp till två år även i framtiden.

–  Timanställda och vikarier, de vi kallar sms-jobbare, har inte bara tuffa arbetsvillkor. De har också sämre löner och löneutveckling. Därför kommer vi kraftfullt att driva deras frågor i avtalsrörelsen, säger Kommunals ordförande Annelie Nordström i ett pressmeddelade.

Delade turer går ut över privatlivet och hälsan. Fackligt aktiva landet runt berättar om att delade turer blir allt vanligare. Kommunal arbetar med en kartläggning som ska visa hur det faktiskt ser ut. Resultatet redovisas om några månader.

LO-samordningen sprack på jämställdhetspotterna. Elva av 14 förbund står bakom samordningen. Kommunal kräver att löneskillnaderna mellan kvinno- och mansdominerade yrken ska minska tydligt. Branscher med låga löner ska få mer.

I går, tisdag, krävde tjänstemannaförbunden Vision och SSR löneökningar med 3,6 procent på ett år för 140 000 tjänstemän i kommuner och landsting. Hela summan ska fördelas individuellt. Det betyder att ingen är garanterad högre lön. Förbunden kräver också fler semesterdagar och rätt till fast anställning efter två år för visstidsanställda.

Precis som Kommunal vill Vision och SSR ha mer än industrin. Precis som Kommunal hävdar förbunden att de strukturella löneskillnaderna mellan kvinno- och mansdominerade yrken måste bort.

Avtalen löper ut den 30 april. De omfattar även medlemmar i vårdföretag som är anslutna till arbetsgivarorganisationen Pacta.

Här är kraven

• 860 kronor mer i månaden. Lägstalönerna ska höjas med samma belopp.

• Därutöver 100 kronor mer i en jämställdhetspott.

• Alla andra ersättningar, som ob och semesterlön, ska höjas med samma procenttal som lönerna.

• Tuffare regler om tillfälliga anställningar.

• Färre delade turer.