När den hårda domen nu fallit mot de två svenska journalisterna Johan Persson och Martin Schibbye måste förloppet granskas som orsakade de båda journalisternas resa. Bara en slutsats är etiskt möjlig:

Carl Bildt måste avgå som Sverige utrikesminister.

Carl Bildt har uppenbart ljugit om sin delaktighet i Lundin Petroleums förehavanden i Etiopien, han har också avfärdat alla frågor om Lundins Petroleums tidigare agerande i Sudan trots att han nu själv är föremål för en förundersökning om brott mot folkrätten för den tid han satt i styrelsen för Lundin Petroleum.

Enligt misstankarna kan Lundin Petroleums kontrakt om oljeutvinning ha lett till massförflyttningar och urskillningslöst dödande från den sudanesiska militärens sida.

Slutligen speglade Carl Bildts första kommentarer runt de gripna journalisterna när de greps i slutet av juni en tydlig irritation i stället för den tydliga markering av yttrandefrihetens vikt och journalisters rätt att arbeta, som en utrikesminister i ett demokratiskt land av absolut nödvändighet MÅSTE uttala.

”Det är ett farligt område som man inte ska färdas i”, var kontentan av de kommentarer Sveriges utrikesminister Carl Bildt då ville delge om händelsen.

Återigen: Det är vanhedrande ord av en utrikesminister i ett demokratiskt land som värnar yttrandefriheten och fri press.

Det gör också att kommentaren från svenska Journalistförbundet om UD:s agerande i fallet inte alls är förvånande när förbundets ordförande Jonas Nordling i dag återigen kritiserade UD för att ta alltför lång tid på sig innan de började agera.

Tyvärr var det nog en naturlig reaktion hos UD stab att tona ned händelsen, när högste chef, utrikesminister Carl Bildt, så uppenbart vill tona ned affären.

Genom sin överslätande attityd har Carl Bildt därmed fundamentalt åsidosatt demokratiska grundprinciper.

Bildt har dessutom avfärdat påståenden om att han själv varit delaktig i besluten rörande Lundin Petroleums exploatering av Ogadenprovinsen i Etiopien, det område där Johan Persson och Martin Schibbye tog sig in för att skildra befolkningens lidande i skuggan av oljeutvinningen.

Bildt satt dock i styrelsen när investeringarna i Etiopien diskuterades och ”han var helt klart medveten om investeringarna i Etiopien”. Detta enligt Lundin Petroleums egen VD Ashley Heppenstal, i en intervju för SR:s Ekoredaktion den 20 oktober i år.

Tyvärr kom denna nyhet om att Carl Bildt även är jävig runt investeringarna i Etiopien vid en nyhetsmässigt helt felaktig tidpunkt, nämligen några timmar före nyheten släpptes om att Libyens president Khadaffi gripits och sedermera dödats.

Att utrikesminister Carl Bildt inte avgick redan när Lundin Petroleums eventuella koppling till folkrensningarna i Sudan började undersökas av åklagare är minst sagt överraskande.

Att Carl Bildt fortfarande är Sveriges utrikesminister även efter de senaste händelserna runt domen mot de svenska journalisterna, oljeutvinningen i Ogadenprovinsen i Etiopien och företaget Lundin Petroleum är inte bara överraskande, det är en djup skam för Sverige som demokratisk nation.

Carl Bildt måste avgå.