Medlemmar i oppositionella fackförbund i Turkiet ställs inför rätta för påhittade brott. LO och TCO kräver nu att den Turkiska regeringen återkallar de långa fängelsestraffen mot 25 fackliga företrädare nyligen.

I början av december dömdes 25 medlemmar i turkiska Kesk, Offentliganställdas centralorganisation, till sex år och tre månaders fängelse var. Bland de dömda finns även organisationens ordförande Lami Özgen. I väntan på ett avgörande i Högsta domstolen slipper han sitta i fängelse.

– Hela förundersökningen bygger på olagliga telefonavlyssningar där polis och åklagare gör godtyckliga och horribla tolkningar av våra samtal, säger Lami Özgen till LO-Tidningen.

När de fackliga företrädarna talar om sina olika avdelningar tolkas detta av säkerhetspolisen som ett kodat språk. Avdelningarna blir underjordiska celler och diskussionerna om fackliga utbildningar blir omstörtande politisk verksamhet.

Enligt den turkiska antiterroristlagen kan en person dömas för ”terrorbrott” utan att ha brukat våld eller ens uppmuntrat till våld. Lagen säger att den som delar samma uppfattning som en terrororganisation kan dömas ”som om den vore medlem i terrororganisationen”. Stödjer man exempelvis minoriteters rätt till modersmålsundervisning, vilket Kesk gör, kan man bli dömd för ”terrorbrott” eftersom kravet också ställs av den kurdiska gerillan.

Det är logiken bakom fängelsedomarna mot Lami Özgen och hans kamrater. Samtliga är dömda ”som om de vore medlemmar i en terrororganisation”.

– Egentligen är regeringen ute efter att kriminalisera den oppositionella fackföreningsrörelsen, säger Sami Özgen. Det här är ingen rättsprocess, utan en politisk rättegång, där åklagarna använder all sin fantasi för att hitta på brottsrubriceringar.

De flesta av de 69 journalister och över 3 000 folkvalda kurdiska politiker som i dag sitter i fängelse i Turkiet åtalas just för ”terrorbrott”.
LO och Kesk:s systerorganisation TCO konstaterar att de långa fängelsestraffen är ett angrepp mot demokratin och en allvarlig kränkning av de internationella konventioner som Turkiet anslutit sig till.

– Domen är ett bedrövligt exempel på såväl juridiska trakasserier av medlemmar i Kesk som missbruk av landets rättsväsende för att tysta Turkiets arbetare. Den illustrerar tyvärr ett hårt antifackligt förtryck som de turkiska landsorganisationerna tvingats att leva under, skriver LO:s ordförande Wanja Lundby-Wedin till den turkiske premiärministern Tayyip Erdogan.