Saab har i dag lämnat in en konkursansökan till Vänersborgs tingsrätt. Men än är inte turerna kring företaget över. Att avveckla bolaget kommer att ta tid. LO-Tidningen reder ut hur en konkurs går till.

1. En konkursansökan lämnas till tingsrätten, i det här fallet har företaget självt lämnat in ansökan.

2. Tingsrätten fattar ett konkursbeslut. Beslutet ska fattas snabbt. Om företaget begärt sig själv i konkurs eller går med på konkursen frivilligt, kan beslutet ofta tas samma dag som ansökan lämnats in.

3. Vid en konkurs går företagets tillgångar över till ett konkursbo. Tingsrätten utser en konkursförvaltare som sköter avvecklingen av företaget. Förvaltarens uppgift att få ut så mycket pengar som möjligt för att kunna betala skulderna. Skulderna betalas av efter ett visst system så länge pengarna räcker.

4. Konkursförvaltaren brukar i första hand försöka sälja hela verksamheten eller de delar av verksamheten som fortfarande är livskraftiga. Övriga delar läggs ner och konkursförvaltaren säljer då bolagets tillgångar styckevis.

5. Konkursförvaltaren varslar oftast samtliga anställda om uppsägning på grund av arbetsbrist. Uppsägningstider och regler är desamma som vid andra uppsägningar.

6. Under uppsägningstiden måste de anställda jobba så länge de får lön, om inte konkursförvaltaren beslutar om arbetsbefrielse. Lönen betalas ut via den statliga lönegarantin. Garantin ger ersättning upp till fyra prisbasbelopp vilket motsvarar 171 200 kronor.
De varslade bör anmäla sig till arbetsförmedlingen för att inte missa lönegarantin om de blir arbetsbefriade.

7. Om konkursförvaltaren hittar en köpare till verksamheten gäller inte de vanliga reglerna om att personalen får behålla sina jobb vid företagsöverlåtelser. Företrädesrätten till återanställningen gäller dock om den nya ägaren behöver anställa personal.

8. Att slutföra en konkurs kan ta allt ifrån några månader till flera år. Allt beror på hur komplicerad konkursen är.

Källa: Konkurslagen, Tingsrätten i Vänersborg och Ulrik Hägge, advokat och erfaren konkursförvaltare på Rosengrens advokatbyrå.