En köpare som kan hålla ihop Saabs verksamhet vore den bästa lösningen för framtiden, enligt både IF Metalls ordförande Stefan Löfven och Trollhättans kommunalråd Paul Åkerlund.

Stefan Löfven konstaterar i ett pressmeddelande att Saabs konkurs är oerhört tragisk för de anställda.

– De har visat en enastående uthållighet och en beundransvärd känsla för Saab. Men nu måste allt fokus inriktas på att hitta alternativ produktion och sysselsättning, säger han.

I Trollhättan reagerade de ledande politikerna i dag med bestörtning på beskedet om konkursen. Men även Trollhättans kommunalråd Paul Åkerlund, tidigare klubbordförande för IF Metall på Saab, vill blicka framåt.

– Det här är givetvis en mycket besvärlig situation som jag inte nog kan beklaga. Men Trollhättan har upplevt svåra situationer förr och jag är övertygad om att vi har förmågan att komma igen, konstaterar han i ett pressmeddelande.

Paul Åkerlund säger att Trollhättan fört diskussioner med regeringen de senaste månaderna om fört fram önskemål om åtgärder vid en eventuell konkurs. Nu väntar staden på besked från regeringen innan åtgärderna kan presenteras.

Men varken Stefan Löfven eller Paul Åkerlund har gett upp hoppet om att produktionen ska drivas vidare i Saabs anläggningar. Båda anser att en köpare som vill bedriva en sammanhållen industriproduktion är att föredra framför att företaget styckas upp.

”Med en effektiv anläggning och kompetent personal kan det vid en konkurs mycket väl finnas intressenter som är beredda att ta över och bedriva industriell produktion. Den möjligheten måste prövas först, men då gäller det att agera snabbt och samlat” skriver IF Metall.

Även Paul Åkerlund är inne på samma linje.

– Jag vet att det finns intressenter som vill köpa hela Saab och driva verksamheten vidare i Trollhättan. Vår absoluta förhoppning är att konkursförvaltaren ska sträva efter en lösning där företaget säljs i sin helhet – och jag kommer snarast möjligt att kontakta utsedda konkursförvaltare för att förvissa mig om läget, konstaterar Åkerlund.

Tingsrätten kommer troligen att besluta om konkursen under dagen, eller allra senast i morgon. I sin konkursansökan har Saab föreslagit att advokat Mats Emthén från advokatfirman Carler i Stockholm utses till konkursförvaltare.