Var femte butiksanställd är rädd för att bli rånad. Var fjärde har känt sig hotad. Hot är ännu vanligare i storstäderna. I Stockholm och Västra Götaland har flest butiksanställda känt sig hotade på jobbet.

Det framgår av Handels senaste enkätundersökning om rån, hot och våld på jobbet. 1 291 medlemmar, 842 kvinnor och 449 män, har svarat på undersökningen som har utförts av Novus Opinion.

Minst åtta procent av de butiksanställda har utsatts för rån. För många av dem har följden blivit ångest, sömnsvårigheter och andra psykiska problem. Siffran är förmodligen tilltagen i underkant. Nästan sju av tio anställda i butik grubblar någon gång på rånrisken.

– Vi kan inte acceptera att så många av våra medlemmar känner oro på jobbet. Rånen är det allra största arbetsmiljöproblemet i handeln, och det görs för lite för att få stopp på dem. De allra flesta rån sker under vapenhot. Vi kan inte vänta på att det första dödsfallet ska inträffa bland butiksanställda, säger Handels ordförande Lars-Anders Häggström.

Många butiksanställda har också hamnat i hotfulla situationer i samband med snatterier. Det är vanligt att arbetsgivaren att personalen ska gripa in mot snattare. Följden blir ofta obehagliga och farliga situationer.

I enkäten svarar de anställda själva på frågan vad man kan göra rån och hot på jobbet. Dubbelbemanning på sena kvällar, säkrare kontanthantering, kameror, väktare, överfallslarm och säkerhetsutbildning är vanliga förslag från butikspersonalen.

Bara hälften tycker att arbetsgivaren gör tillräckligt.

Regeringen har fått i uppdrag av riksdagen att ta fram ett lagförslag om sluten kontanthantering. Lars-Anders Häggström kräver att regeringen snabbar på arbetet.

Alltför få butiker har slutna kassasystem. Det är framför allt de här butikerna som utsätts för rån. Motivet är oftast snabba pengar. Om kontanter blir oåtkomliga får vi också stopp på rånen, betonar han.

Fakta

902 butiksrån genomfördes 2010 i Sverige.

De flesta rån utförs med vapen: pistol, kniv, yxa eller annat tillhygge.

Livsmedels-, video- och tobaksaffärer är mest utsatta för rån.

Rånen är vanligast nu. Mellan november och februari utförs flesta rån, framför allt på kvällstid.

Majoriteten av rånen sker i butiker med ensambemanning.

Källa: Brottsförebyggande rådet (Brå)