Nu blir försäkringsuppgörelsen mellan LO och Svenskt Näringsliv definitiv. Arbetsgivarna har bestämt sig för att skriva på förhandlingsprotokollet. Och då blir också löneavtalen i industrin slutgiltigt godkända.

– Det handlar om en bedömning av helheten sedan parterna i industrin gjort upp. Vi har meddelat LO att vi har för avsikt att göra den preliminära överenskommelsen definitiv. Och vi kommer att göra det så snart det är möjligt att rent praktiskt underteckna protokollet, säger Christer Ågren, vice vd hos Svenskt Näringsliv.

LO och Svenskt Näringsliv var klara med en preliminär uppgörelse om avtalsförsäkringar i slutet av november. LO-styrelsen godkände den direkt medan arbetsgivarna ville vänta och se hur det skulle gå i avtalsförhandlingarna i industrin. Företrädare för arbetsgivarna sa att försäkringsuppgörelsen inte skulle bli verklighet om avtalsförhandlingarna ledde till kaos och konflikt.

När facken och arbetsgivarna inom industrin i förra veckan meddelade att de kommit överens om ett avtal tillade de fackliga företrädarna att de skulle skriva under det nya löneavtalet – under förutsättning att arbetsgivarna ställer upp på de framförhandlade förändringarna av avtalsförsäkringarna. Och det betyder alltså att löneavtalen också blir verklighet.

Förändringarna av avtalsförsäkringarna berör omkring 1 miljon privatanställda arbetare. Det nya är bland annat att alla – även de som är hemma kortare tid än 14 dagar – får 100 procent av lönen från första dagen vid arbetsskada, höjd ersättning vid sjukersättning, det vill säga förtidspension, samt bättre pensionsvillkor för gravida.

 

FAKTA

Försäkringsöverenskommelsen:

Arbetsskadade som är borta från jobbet mindre än 14 dagar får 100 procents ersättning från första dagen – ingen karensdag. En självrisk på 500 kronor för kostnader för behandling av arbetsskadan tas bort och regeln att utgifter lägre än 100 kronor inte ersätts stryks också. Detta gäller från den 1 april nästa år.

Kvinnor med graviditetsersättning ska nu få pengar inbetalda till avtalspension SAF-LO. Graviditetsersättning är en slags sjukpenning till dem som inte klarar att arbeta ända fram till förlossningen.

LO-medlemmar som har en årslön högre än 7,5 basbelopp, 321 000 kronor, och har fått sjukersättning – förtidspension – kommer få ersättning från avtalsgruppförsäkringen (AGS) med 65 procent upp till 20 basbelopp – 856 000 kronor. Över denna nivån är ersättningen från AGS 32,5 procent. Gäller från den 1 januari 2012 och för dem som har en pågående sjukersättningsperiod sista december i år.

Införande av månadsinbetalningar till avtalspensionen ska utredas.

Premierna för 2008 ska kunna betalas tillbaka till arbetsgivarna om en vinst uppstår i systemet. En utredning ska tillsättas om hur framtida överskott i systemet ska användas.

Enligt en gemensam avsiktsförklaring ska LO och Svenskt Näringsliv arbeta vidare med omställning och diskutera turordningsreglerna. Detta ska börja första kvartalet nästa år.