Pappers och arbetsgivarna i Skogsindustrierna har kommit överens om ett avtal. Det ligger på samma nivå som tidigare avtal.

Påslaget är dock uttryckt som 728 kronor per person och månad. Dessutom är fack och arbetsgivare överens om att motverka missbruk av visstidsanställningar.

Det här är det första avtal som sluts inom ramen för LO-samordningen. Vare sig LO eller Pappers har någon invändning mot nivån. Båda betonar dock att det i förhandlingarna på avtalsområden med låg genomsnittslön dessutom också ska finnas en jämställdhetspott.

Pappers ordförande Jan-Henrik Sandberg säger:

– Vi kunde skriva på sedan flera saker kom på plats. Jag är nöjd med avtalet särskilt med tanke på att vi åstadkommer en hel del trots att det bara är ett 14 månader långt avtal.

Avtalet slöts tidigare i dag, lördag. Per Hidesten, förhandlingsdirektör hos Skogsindustrierna, säger i ett pressmeddelande:

– Lönenivån ligger på samma nivå som i de avtal vi tidigare i veckan tecknat med GS och Unionen och Sveriges Ingenjörer. Det är på bristningsgränsen för vad våra företag tål.

LO:s styrelse har tagit ställning till avtalet och konstaterar att det blir ett bra stöd i de andra förbundens fortsatta förhandlingar. LO-styrelsen gillar att löneökningarna är uttrycka som 728 kronor.

Dessutom pekar styrelsen på att Pappers, de andra industrifacken samt övriga LO-förbund nu kommer i fas med varandra i tid, och det ger styrka i nästa avtalsrörelse.

Pappers får alltså 3,0 procent på 14 månader, men det har skrivits om till 728 kronor per person och månad. Poängen med det är att löneskillnaderna mellan pappersbruken inte ska öka.

I de lokala löneförhandlingarna kommer utgångspunkten vara att hälften ska vara generellt – lika mycket till alla – och resten gå till en pott. Kommer inte de lokala parterna överens så ska 90 procent vara generellt och 10 procent till en pott. Misslyckas även detta får arbetsgivaren fördela 10 procent efter eget huvud.

– Många har tidigare varit skeptiska då vi inte haft någon stupstock. Nu får våra förhandlare bättre inflytande över de lokala lönerna, säger Jan-Henrik Sandberg.

Pappers och Skogsindustrierna har gjort en gemensam avsiktsförklaring om att motverka missbruk av visstidsanställningar.

– Vi är inte riktigt framme, men vi ser det som en framgång att vi och arbetsgivarna ska motverka all form av missbruk av visstidsanställningar, säger Pappers ordförande.

Liksom med den allmänna översynen av avtalet ska fack och arbetsgivare vara klara med åtgärder mot missbruket till sista juni nästa år.

Förhandlingarna resulterade också i ytterligare några arbetsgrupper:

De ska ta upp rörlig pensionsålder samt åtgärder för att flera ska klara att arbeta fram till ordinarie pensionsålder. En utredning av lönemodeller och lönesättningsprinciper tillsattes. Dessutom ska de centrala parterna se till att hitta former för att betala premieökningen i avtalspensionssystemet.

Första avtalet i LO-samordningen ligger på samma lönenivå som industriparternas överenskommelser.

– Nivån är lagom och rimlig. Det här är en rimlig norm och ett märke för andra förutom att avtalsområden med låg lön ska kunna få ut en jämställdhetspott, säger Pappers ordförande Jan-Henrik Sandberg.

Arbetsgivarnas Per Hidesten konstaterar att normeringen har stärkts med Pappers avtal. Det vill säga att industrins lönehöjningar kan utgöra ett märke i de förhandlingar som startar under första halvan av nästa år.