Pappers förhandlingar böljar fram och tillbaka. I centrum av diskussionerna med arbetsgivarna i Skogsindustrierna står en begränsning av visstidsanställningar och hur potten ska fördelas.

I går på dagen tyckte facket att det såg ljust, i går på kväll var det tvärstopp kring frågan om visstidsanställningar. Och i dag verkar det gå lite lättare igen. Det berättar Matts Jutterström, avtalssekretare hos Pappers.

– Det är svårt att säga något. Förhandlingarna pågår som värst nu och vi fortsätter i eftermiddag, säger han.

Matts Jutterström förklarar att det inte blir någon direktreglering av visstidsanställningar, och det beror på att Pappers har de allmänna villkoren gemensamma med tjänstemännen som redan har gjort upp.

I stället hoppas facket på en avsiktsförklaring som innebär att facket öppnar för att diskutera olika anställningsformer och i gengäld får någon slags reglering som begränsar att tidsbegränsade anställningar stapplas på varandra. Tanken är då att detta ska lösas före sommaren.

När det gäller löneutlägget lokalt har parterna svårt att komma överens. Arbetsgivarna vill mer fritt kunna lägga ut potten. Facket vill i stället ha en slags stupstock som säger att allt ska läggas ut lika om de lokala parterna inte kommer överens.

– Vi vill att alla tillförsäkras reallöneökningar, säger Matts Jutterström.

För Pappers har de lokala lönerna blivit allt mer av generella påslag. 2007 var 80 procent av potten lika till alla, medan hela löneökningen var lika stor till alla i den förra avtalsrörelsen.