Antalet anställda i EU sjönk något det tredje kvartalet. Värst drabbades mäklar- och byggbranschen. De enda områden där det skedde en ökning var inom industri och administration, uppger Eurostat.

222,9 miljoner. Så många var anställda det tredje kvartalet i år, enligt Eurostat som också konstaterar att antalet anställda det tredje kvartalet var 0,1 procent lägre än det föregående.

Mest sjönk sysselsättningen i mäklar- och byggbranschen. Där sjönk antalet anställda med 0,8 respektive 0,4 procent i EU:s 27 medlemsländer. De största sysselsättningsfallen skedde i euroländerna.

Det enda områden där antalet anställda ökade något var inom administration, där offentlig sektor ingår, samt industri. Inom dessa två områden ökade antalet anställda med 0,1 procent.

Eurostat har även jämfört hur antalet anställningar har förändrats i olika länder.

Estland var det EU-land där antalet anställningar ökade mest, 1,9 procent, det tredje kvartalet. Litauen var det land som tappade flest anställningar, minus 1,8.

Motsvarande siffra för Sverige var en ökning med 0,4 procent.