Man blir inte fet av fet mat, fett är nyttigt. Kolesterol är livsviktigt och högt blodtryck oftast helt naturligt. Det och åtskilligt annat utmanande hävdar docent Ralf Sundberg, som i essäistiska brandfacklan Forskningsfusket! granskar kost- och läkemedelsindustrins produktion av piller och sanningar.

Det stora temat är mer eller mindre subtilt styrd forskning, vars resultat exempelvis läkare och dietister ofta okritiskt för vidare och som sedan lever vidare som myter i allmänhetens medvetande. Om man får tro Sundberg är gränsen mellan marknadsföring och vetenskaplig forskning inte alltid knivskarp i nämnda branscher.

Läkemedelsindustrin behandlas lite orättvist som en monolit, lite nämns om skillnader mellan bolag med olika arbetssätt och kulturer, och inte mycket om de fenomenala landvinningar industrin onekligen bidragit till.

Men den kritiska blicken, vetenskapshistoriska och vetenskapsteoretiska inslag gör ”Forskningsfusket!” till något helt annat än ännu ett onödigt bidrag till den ständigt växande litteraturen om fetter och kolhydrater.

USA, där kost- och läkemedelsindustrin har exceptionell makt, utgör ett tänkvärt exempel. Där har man lyckats skapa världens dyraste vårdapparat samtidigt som befolkningen är i unikt dålig form jämfört med i andra rika länder.

En annan sak som talar starkt för Forskningsfusket! är överblicken och de ofta detaljerade berättelser om hur det ibland gått till när vetenskaplig forskning vinklas och manipuleras. En briljant metod är att utvidga ett sjukdomsbegrepp, så att det som tidigare var normalt plötsligt måste botas med mediciner.

Ibland smyger sig en oroväckande indignerad ton in i Sundbergs svängiga text – ämnet har av olika orsaker en tendens att locka till sig konspirationsteoretiker – men ämnet är högaktuellt, viktigt och den kompromisslösa stilen är riktigt underhållande.

Ola Wihlke