Oppositionen och FP gjorde gemensam sak i Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd. De läkare som larmade om vanvård på Koppargården får stanna på sina uppdrag.

Den tillfälliga politiska majoriteten återkallade beslutanderätten från stadsdelsdirektören som nyligen sade upp de larmande läkarna från Trygg Hälsa. M, KD och nämndens ordförande Fredrik Bojerud (C) lade ner sina röster.

Vårdavtalet med Carema har redan sagts upp och kommunen planerar att ta över Koppargården i början februari nästan år.

– Vi kan inte acceptera att den som anmäler brister får gå i ett läge där kommunen förbereder sig för att ta över ansvaret, säger Bengt Roxne (S). Tack vare FP kunde vi ta tillbaka delegationen från stadsdelsdirektören.

Läkarna sades upp på Caremas begäran – trots starka protester från Marie Sundström, den medicinskt ansvariga sjuksköterskan (mas).

Hon är mycket nöjd med läkarna som slog larm om vanvården på Koppargården. De är engagerade i sina patienter och tar sitt jobb på största allvar, berättade hon i LO-Tidningen förra veckan.

– Det är jag som har kompetensen och det medicinska ansvaret. Men mina chefer väljer att tro på Carema och köra över sin egen mas.

Uppsägningen av läkarna sänder dessutom mycket allvarliga signaler till både läkarna, patienterna och deras anhöriga, påpekade Marie Sundström.

De uppsagda läkarna är anställda av den privata läkarorganisationen Trygg Hälsa som har avtal med Stockholms läns landsting. På Caremas begäran rekommenderade stadsdelen Hässelby-Vällingby landstinget att inte förlänga läkarnas verksamhet på Koppargården.

Stadsdelen ansåg att den inte kunde garantera patienternas säkerhet på grund av konflikter mellan läkarna och personalen på Koppargården.

– När började man tänka på patienternas säkerhet, undrade Marie Sundström. Jag skrev en rapport om missförhållandena på Koppargården redan för drygt ett år sedan. Rapporten diariefördes inte och frågan kom aldrig upp på stadsdelsnämndens bord.

Kommunen började agera först ett år senare, när en läkare från Trygg Hälsa slog larm och uppgifterna publicerades i Dagens Nyheter.