EU-kommissionens förslag att särbehandla mindre företag strider mot EU-fördraget, slår arbetsmarknadsminister Hillevi Engström fast i sitt svar på en skriftlig fråga från Ylva Johansson (S) i riksdagen.

Ska den som arbetar på en mindre arbetsplats ha sämre arbetsmiljö än den som arbetar på en stor arbetsplats? Självklart inte, anser LO, TCO och Saco, som nyligen krävde att den svenska regeringen sätter stopp för EU-kommissionens planer på att tillåta sämre arbetsmiljö och lönevillkor i små företag med upp till 50 anställda när personalen arbetar utomlands.

Ylva Johansson undrar vad arbetsmarknadsministern tänker göra åt kommissionens planer att undanta mindre företag från arbetsmiljö- och utstationeringsdirektivet.

Skyddet för säkerhet och hälsa ska inte bero på i vilket företag man arbetar, slår arbetsmarknadsministern fast.

Hon påpekar att när det gäller arbetsmiljö och arbetsrätt kan EU anta minimidirektiv. Vilket innebär att medlemsstater får ställa högre krav och ge arbetstagarna bättre skydd än vad som anges i direktiven. Det en självklar princip som följer av EU-fördraget. Därför kan ett undantag inte accepteras.