En kvinna som varit anställd hos ett sjöfartsbolag i 20 år fick sparken när hon sökte vård för sina allergibesvär. Kvinnans fackförbund, Seko, vill att Arbetsdomstolen ogiltigförklarar uppsägningen.

Bolaget bedriver sjötrafik av gods och har omkring 700 anställda. Kvinnan har varit anställd hos bolaget som ”mässman” sedan 1990. I hennes arbetsuppgifter ingick bland annat att städa allmänna utrymmen och hjälpa kocken med att plocka fram råvaror.

Våren 2010 fick kvinnan placering på ett av bolagets 20 fartyg, där ett stort antal kompressorer till frys- och kylskåp var placerade i ett mycket begränsat utrymme.

Hon hade haft astma och allergi under många år, men när hon fick ett antal kraftiga astmaanfall på den nya arbetsplatsen misstänkte arbetsgivaren att det kunde bero på de små mängder freon och köldmedel som läckte ut på grund av vibrationer och skakningar.

Företagshälsovårdens läkare rekommenderade ”sjukavmönstring” från båten och remitterade kvinnan till Arbets- och miljömedicin. I väntan på utredning ansåg både företagshälsan och kvinnans husläkare att hon borde omplaceras till något av bolagets övriga fartyg som hade betydligt färre frys- och kylskåp.

Men i stället sade bolaget upp henne. Med följande motivering: ”För att vara arbetsför måste man kunna jobba på samtliga fartyg”.

Läkarna på Arbets- och miljömedicin kom fram till att kvinnan led av överkänslighet och astma. Men kunde inte hitta något som tydde på att freon eller köldmedel haft någon betydelse för kvinnans besvär.

Trots det fick kvinnan inte gå tillbaka till sitt arbete. Det blev inte heller någon utredning om rehabilitering eller omplacering, trots att det fanns flera lediga tjänster hos bolaget.

Arbetsgivaren har därmed kränkt kvinnans anställningsskydd, slår facket fast, och yrkar 160 000 i allmänt skadestånd, samt ekonomiskt skadestånd motsvarande de månadslöner kvinnan gått miste om.