Glasföretaget Orrefors Kosta Boda planerar nya besparingar, mot bakgrund av att försäljningen på huvudmarknaderna fortsatt att minska. Avsikten är att antalet anställda ska minska med ytterligare cirka 115 personer vid driftställena i Sverige: Orrefors, Kosta och Åfors.

Neddragningarna sker främst i produktionen och beräknas ge årliga besparingar på cirka 24 miljoner kronor, skriver New Wave Group som äger Orrefors Kosta Boda i ett pressmeddelande.

”Det är en oerhört tung dag i dag, men för att kunna säkra Orrefors Kosta Bodas fortlevnad så måste dessa åtgärder genomföras. Hela glasbranschen genomgår en kris nu och har gjort det under en längre tid”, säger Ann Gustafsson, vd i Orrefors Kosta Boda, i pressmeddelandet.

Varslet är väl tilltaget, hävdar Rolf Karp, vice vd i New Wave Group. Men framtiden är ändå osäker.

– Vi kan inte utesluta nedläggning. Allt beror på hur väl marknaden återhämtar sig, säger han till TT.

Nu ser ledningen över glasbrukens produktionsstrategi för att anpassa sig bättre till marknadens efterfrågan.