Ett fastighetsbolag sparkade sex anställda och lade ut deras jobb på entreprenad utan att informera facket. Fastighets stämmer nu bolaget i Arbetsdomstolen för brott mot las och mbl.

Ett fastighetsbolag i Småland sade upp sex fastighetsskötare och städare när delar av verksamheten lades ut på entreprenad. Men vid förhandlingar med facket vägrade arbetsgivaren att lämna information om vilket eller vilka bolag som skulle ta över verksamheten.

– Fastighets har inte ens fått reda på vad den nya arbetsgivaren heter, säger fackets juridiska ombud Henric Ask vid LO-TCO Rättsskydd.

Enligt las är övergång av verksamhet i sig inte saklig grund för uppsägning. Dessutom är arbetsgivaren skyldig att lämna den information som behövs för att facket ska kunna ta ställning till de nya arbetsförhållandena. Syftet med förhandlingarna är i första hand att klargöra om det finns anledning för facket att eventuellt lägga in en ”vetoförklaring” med stöd av MBL.

– Facket har rätt att få veta vad det är för bolag som ska ta över verksamheten, säger Henric Ask. Är det inte en seriös arbetsgivare har facket enligt mbl rätt att lägga in sitt veto mot övergång av verksamheten.

Förhandlingen ska också ge facket inflytande över de nya arbetsförhållandena och möjligheten att ställa villkor för att acceptera entreprenaden. Villkoren kan till exempel gälla att facket ska ha insyn i entreprenörens verksamhet, att entreprenören inte får anlita underentreprenörer utan fackets godkännande, att anställda fått nödvändig arbetsmiljöutbildning eller att lönerna stämmer överens med kollektivavtalet.

Genom att säga upp medlemmarna utan saklig grund och vägra lämna den information som facket behövt för att kunna ta ställning har arbetsgivaren gjort sig skyldig till brott mot både las och MBL, slår facket fast i sin stämningsansökan.

Facket yrkar allmänt skadestånd på sammanlagt 630 000 kronor samt ekonomiskt skadestånd till de uppsagda medlemmarna.