Pappers har inte fått något gehör för kravet på en begränsning av tiden för visstidsanställningar i avtalsförhandlingarna med Skogsindustrierna.

– De vill inte ens prata om kravet. Kanske har Svenskt Näringsliv bestämt att kravet på begränsningar av visstidsanställningarna ska stoppas, säger Matts Jutterström, avtalssekreterare hos Pappers.

Begränsning av visstidsanställningarna är en del av LO:s avtalsplattsform och det är bara Pappers som driver kravet i de pågående avtalsförhandlingarna. De övriga industrifacken, IF Metall, Livs och GS, står inte bakom LO-plattformen utan har en egen avtalssamordning tillsammans med tjänstemännen i industrin.

I förra veckan fick Pappers ett lönebud från arbetsgivarna och det var samma bud som Facken inom industrin sagt nej till – 2,6 procent under 13 månader. Pappers godtog inte budet utan vill förhandla vidare med det som utgångspunkt.

Enligt Matts Jutterström hände egentligen inget nytt vid parternas diskussion i fredags. Fack och arbetsgivare är sedan tidigare någorlunda överens om att tillsätta flera arbetsgrupper. De ska diskutera tidigare pensionsålder för vissa, åtgärder för att fler ska klara att arbeta fram till ordinarie pensionering och att tillsammans med tjänstemännen diskutera de allmänna villkoren i avtalet. Dessutom ska ett nytt system för lokal lönebildning arbetas fram.

Fack och arbetsgivare är inte överens om hur resten av premien för den nya avtalspensionen ska betalas. Det handlar om avtalspensionen som fack och arbetsgivare gjorde upp om 2007.

Pappers fortsätter förhandla på onsdag.

Fakta

Begränsning av visstidanställningar

Kravet innebär att tidsbegränsade anställningar bara får omfatta 12 månader under en femårsperiod – därefter ska det automatiskt bli en fastanställning. För vikarier ska motsvarande gräns vara två år.