Det första tongivande avtalet på arbetsmarknaden är klart. 300 000 anställda inom teknikindustrin får 3,0 procent över 14 månader.

Teknikarbetsgivarna har tecknat avtal för omkring 300 000 anställda med sina fackliga motparter, Unionen, IF Metall och Sveriges Ingenjörer.

Avtalet ger löneökningar på 3,0 procent på 14 månader vilket ger en årskostnad för företagen på 2,6 procent, enligt Teknikarbetsgivarna.

De nya avtalen träder i kraft den 1 februari nästa år och löper till den 31 mars 2013.

”Kostnadsökningen är hög i synnerhet då vi ser framför oss en kraftig nedgång i ekonomin”, skriver Teknikföretagens vd Åke Svensson i en kommentar.

Han anser dock att man efter långa förhandlingar har kommit fram till att avtalet är bättre än alternativen.

Förhandlingarna har varit intensiva under helgen och först vid femtiden på måndagsmorgonen var parterna överens. Och även om arbetsgivarna tycker det blev dyrt var ett avtal den bästa lösningen, anser man.

– I förhållande till den ekonomiska utvecklingen, en dyr uppgörelse. Det har varit en avtalsrörelse där vi varit förvånade över verklighetsbeskrivningen från facken, säger Teknikföretagens förhandlingschef Anders Weihe.

Per Hidesten, vice vd och förhandlingsdirektör på Skogsindustrierna anser att nivån på avtalet är på ”bristningsgränsen” för branschen.

”Vår bedömning är dock att osäkerheten med ett avtalslöst läge i den rådande ekonomin är direkt förödande. Därför har vi skrivit på”, skriver han i en kommentar.

Samtidigt menar han att facken gör sina medlemmar en otjänst.

”Våra branscher kommer få mycket svårt att hantera dessa nivåer”, skriver han.

IF Metalls förbundsordförande Stefan Löfven kommenterar det nya avtalet i ett pressmeddelande:

”Vår bedömning är att avtalen ger förutsättningar för reallöneökningar under 2012 liksom att svensk industris konkurrenskraft bibehålls så att jobben inte äventyras.”

IF Metalls avtalsråd, som är rådgivande till förbundsstyrelsen, kommer att behandla avtalsförslaget den 15 december, skriver förbundet.

Sveriges Ingenjörer räknar med att avtalet kommer att ge medlemmarna reallöneökningar. Dessutom ger avtalet ett realistiskt märke för arbetsmarknaden i övrig, enligt förbundsordföranden Ulf Bengtsson.

Totalt berörs omkring 60 000 ingenjörer och andra akademiker på företag som Volvo, Ericsson, ABB, Sandvik, LKAB, Astra Zeneca med flera av avtalet.

Även Livsmedelsarbetareförbundet är nöjda med att avtalet för 30 000 anställda inom livsmedelsindustrin nu är klart.

Även GS tror att avtalet säkrar medlemmarnas reallöneutveckling liksom branschernas konkurrenskraft. Avtalet berör för GS del 35 000 medlemmar inom trä- och stoppmöbelavtalet, sågverksavtalet inom trä- och stoppmöbelavtalet, sågverksavtalet samt civil- och förpackningsavtalen.