Den genomsnittlige verkstadsarbetaren får 730 kronor högre månadslön från den 1 februari nästa år. Facken inom industrin har gjort upp om nya avtal för bortåt en halv miljon anställda i industrin.

Det nya avtalet ger 3,0 procent på 14 månader. Jämfört med ursprungskravet på 3,7 procent på 12 månader motsvarar det 70 procent av kravet på årsbasis. De fackliga representanterna föredrar dock att säga att höjningen den 1 februari är 80 procent av ursprungskravet – visserligen på 14 månader.

– Alla facken har gått i mål tillsammans och vi är nöjda med att det blir reallöneökningar och att industrin behåller sin konkurrenskraft, sa Per-Olof Sjöö, ordförande för GS och för Facken inom industrin, i dag på en presskonferens.

Förhandlingarna pågick fram till klockan fem på måndagsmorgon och det tog alltså tolv avtalslösa dagar att nå en uppgörelse.

– Vi är nöjda med tanke på att vi förhandlat i motvind. Och resultatet ligger på genomsnittet av lönepåslagen under den tid vi haft industriavtalet, sa Cecilia Fahlberg, ordförande för Unionen.

IF Metalls ordförande Stefan Löfven uttryckte sig lite annorlunda. Han sa att det var det näst bästa avtalet som förhandlats fram med industriavtalet – och då tänkte ju han på hur stor ökningen blir 1 februari.

– Avtalet är ett styrkebesked. Vi har kommit överens om ett nytt industriavtal och sedan gjort upp om nya löner. Självklart vill alla förhandlare ha mer, men alternativet till detta hade varit sämre, sa IF Metalls ordförande Stefan Löfven.

Han betonar att den här lönenivån ska vara normerande för andra avtalsområden.

– Och det vore kul om detta kan vara normerande för vd:ar och för företagsledningar, sa IF Metalls ordförande.

Avtalet innehåller inga förändringar av allmänna villkor i kollektivavtalen. Det finns dock skrivningar om höjningar av lägsta löner och individgaranti.

Lägsta löner och ob- och skifttillägg höjs med 3 procent. Det betyder att skillnaderna ökar. På IF Metalls teknikavtal ligger den allra lägsta lägstalönen på 17 007 kronor i månaden. Den höjs nu med 510 kronor och det ska jämföras med det genomsnittliga påslaget på 730 kronor.

– Skillnaderna kan öka. Hur det blir beror på den lokala löneglidningen. Det här var vad vi mäktade med nu, säger Stefan Löfven.

Det finns individgarantier i uppgörelsen och de ser olika ut på de olika avtalsområdena. Allmänt kan man säga att det är som det brukar vara. För GS del innebär det i stor utsträckning att hälften av de tre procenten läggs ut generellt – lika mycket till vara och en i kronor – och den andra hälften läggs i en pott som fördelas i lokala förhandlingar.

På både IF Metalls och Unionens teknikområde är individgarantin 395 kronor per månad och den är för IF Metalls del utformad så att alla ska minst ha fått 395 kronor före 1 oktober nästa år.

De tre LO-förbunden, IF Metall, Livs och GS, vill också att försäkringsuppgörelsen, som LO förhandlat fram ska ingå i årets avtal. Företrädare för alla tre förbund förklarar att den är en förutsättning för att ställa upp på löneavtalet.

Och även om inga förändringar av de allmänna villkoren är inskrivna är en del på gång. På teknikområdet har IF Metall och arbetsgivarna arbetsgrupper som arbetar med ett förslag som innebär utbildning i stället för uppsägning, och en annan grupp sysslar med rehabilitering och arbetsmiljö. Dessutom ska parterna diskutera regler för  lokal lönebildning.

Både fack och arbetsgivare inom industrin tycker att det här ska vara normerande för hela den övriga arbetsmarknaden.

– Om inte det här blir norm kommer systemet för lönebildning att knäckas, säger IF Metalls Stefan Löfven.

Men något direkt stöd får han inte från LO för detta. I ett uttalande säger LO-styrelsen att LO:s tre industrifack borde skriva på, men även att LO-samordningens lönekrav på 3,5 procent kvarstår och att avtalsområden med en låg genomsnittslön ska ha ett extra påslag på 100 kronor per månad och person.

Fakta

Att den genomsnittlige verkstadsarbetare får 730 kronor högre månadslön bygger på genomsnittslönen 24 300 kronor på teknikområdet. För GS del motsvarar 3 procents lönepåslag i genomsnitt 675 kronor