Den brännheta diskussionen om en europeisk minimilön ser ut att vara avslutad. EU-facket har bytt fot och de svenska facken pustar ut.
– Det verkar som Europafacket har svängt 180 grader, säger Lise-Lotte Lenberg, chef för LO:s internationella enhet.

”Det är ett hot mot den svenska modellen.”
Den frasen har i olika varianter återkommit gång på gång då de nordiska facken stridit för att få bort ett förslag inom Europafacket om att sätta en gemensam EU-minimilön.

Spanska och tyska fack har varit pådrivande för en sådan lön medan de nordiska facken stridit emot. I slutet av förra veckan gick även Spanien med på en skrivning inom Europafacket som ökar chansen att behålla den svenska modellen.

– Jag vet inte riktigt vad som hände, säger Lise-Lotte Lenberg. Antingen har vi pratat förbi varandra hela tiden eller så har man insett att det är fullständigt orimligt att få en gemensam europeisk minimilön. Det har känts märkligt att fackliga organisationer i andra länder skulle sätta stopp för vår modell.

Det är krocken mellan de olika EU-modellerna på arbetsmarknaden som ligger bakom den interna striden.

I den ekonomiska kris som nu råder har de spanska facken haft svårt att försvara sina avtal. Det har även vissa tyska fack som de senaste åren har drabbats av stora medlemsras.

För att skydda löner och villkor har det därför ställts krav om att staten och EU ska sätta ett golv för lönerna genom en EU-minimilön.

Senast i våras var frågan upp på Europafackets kongress i Aten. Då gick ledare för spanska facken UGT och CCOO ut och krävde en europeisk minimilön men lyckades inte få igenom det.

I oktober var frågan upp igen då Europafacket presentades ett förslag som oroade de Nordiska facken.

En månad senare, i mitten av november, blev det dock nya bud. Då reste Bernadette Ségol, Europafackets generalsekreterare, till Hamburg där de Nordens fackliga samorganisation hade ett möte. Med sig i bagaget hade hon ett nytt, omarbetat, förslag på hur Europfacket ska se på EU-minimilöner.

– Det var vi väldigt nöja med, säger Lise-Lotte Lenberg.

I det nya förslaget som antogs förra veckan står bland annat att ”EU inte ska ha någon makt att lägga sig i lönebildningen”. I dokumentet understryks också vikten av kollektivavtal som metod att få upp lönerna.

Fakta

Europafacket

Europafacket (EFS) bildades 1973. Deras huvudkontor är i Bryssel och de har 84 fackliga centralorganisationer från 36 europeiska länder som medlemmar samt 12 fackliga industrifederationer. Europafacket är den part som EU vänder sig till inom ramen för den sociala dialogen då beslut som rör EU:s löntagare ska fattas.

EFS leds av den franska generalsekreteraren Bernadette Ségol. Ordförande är Ignacio Fernández Toxo från spanska facket CCOO.

Källa: Europafacket