Bemanningsbranschen växte kraftigt under 2010. Det visar en ny sammanställning av statistik från Statistiska centralbyrån (SCB).

Antalet bemanningsanställda ökade med 12 000 till 52 700. Det innebär plus 30 procent. Lite mer än vart tionde nytt jobb skapades i bemanningsbranschen.

Två av tre anställda i bemanningsföretag är yngre än 35 år. En av tre är yngre än 25 år. Fram till 2003 fanns en övervikt av kvinnor i branschen. Sedan dess är männen i majoritet. Tre av fem anställda var män 2010. En orsak är att industrin i större utsträckning tar in anställda från bemanningsföretag.

Bemanningsföretagen växte mest i industritunga län som Västmanland, Jönköpings län och Västra Götaland. I Västmanlands och Jönköpings län var ökningen mer än 60 procent, i Västra Götaland runt 50 procent.

4,4 miljoner människor hade ett jobb i Sverige 2010.

Vård- och omsorg är den största branschen med 715 000 anställda 2010, varav 591 000 kvinnor. Näst störst är tillverkning och utvinning. I den kategorin är industrin störst. Här jobbade drygt 600 000 människor 2010, varav 453 000 män.