Får företagen verkligen fler varor sålda om lönerna hålls nere och alla får mindre pengar att handla för?

Frågan måste ställas efter LO-ekonomernas nya analys av Sveriges ekonomi.

Europas stater har stora skulder och nedskärningar gör att efterfrågan viker, konstaterar LO:s ekonomer, något vi dagligen inhämtar i medierna.

Trots det har företag i Sverige kunnat öka sin produktivitet högst avsevärt under senare år. De närmaste åren spås en vinstutveckling som ligger högt, och de BNP-siffror som SCB presenterade häromdagen var högre än väntat.

Produktiviteten, denna mycket viktiga ingrediens för att bestämma löneut­rymmet, ser dessutom ut att lägga sig trendmässigt på dryga två procents ökning per år.

Dessa positiva nyheter är inga ”hemliga” eller nyupp­täckta data, även om siff­ror­na varierar något mellan olika bedömare.

Fakta är i stället att det som bestämmer löneutrymmet utvecklats mycket positivt.

Det finns alltså ett ordentligt löneutrymme. Det enda smolket i bägaren är den kris i efterfrågan som är på väg mot Sverige.

Det är då frågan måste ställas: Köper folk verkligen fler varor om vi håller tillbaka löneökningarna så att folk får mindre pengar att handla för?

Det är naturligtvis lika ologiskt som det låter.

Möjligtvis tror regering­en på denna ologiska mot­sättning eftersom de håller inne med välbehövliga satsningar för att möta efterfrågeraset.

Men någonstans inser nog Svenskt Näringsliv och Teknikarbetsgivarna att företagen har mer att förlora på en hårdnackad nej-attityd än vad de vinner på lägre lönekostnader.

Mitt grundtips är därför att det blir ett avtal på rimlig nivå utan konflikt.

På så sätt tar arbetsgivare och fack tillsammans ansvar för Sveriges ekonomi.