Det finns en klar politisk majoritet mot uppsägningen av läkarna på Caremas äldreboende Koppargården. Både oppositionen och Folkpartiet vill riva upp beslutet.

Oppositionens ledamöter i Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd anser att uppsägningen av de läkare som slog larm om vanvården är oacceptabel. Även FP vill ha kvar läkarna.

– Jag tycker det är väldigt olyckligt att byta ut Trygg Hälsas läkare, säger Helen Jäderlund Eckerdt (FP). De ska absolut vara kvar.
Caremas kritik mot läkarna är inte grundad på fakta. Det finns andra ”naturliga skäl” till att man inte vill ha kvar läkarna, hävdar Jäderlund Eckerdt.

– Man måste lita på sin medicinskt ansvariga sjuksköterska. Det är min bestämda uppfattning. Hon anser att det är bra för kontinuiteten och patientsäkerheten att läkarna ska vara kvar.

Stadsdelsnämndens vice ordförande Leif Larsson (V) hävdar att nämnden utsatts för en slags politisk kupp.

– Det fanns ett politiskt beslut om att frågan skulle tas upp i nämnden. Men Alliansens ordförande lyfte självsvåldigt bort frågan från dagordningen utan att tala med mig eller med någon annan i oppositionen.

Alla andra äldreboenden i stadsdelen har haft Trygg Hälsas läkare i många år utan några som helst problem, påpekar Larsson.

– Det är David mot Goliat, lilla Trygg Hälsa, som så kraftigt slagit larm om vanvården, mot stora riskkapitalbolaget Carema, som är ansvarig för samma vanvård. Dessutom har vi i oppositionen stort förtroende för vår mas. Hon är en mycket kompetent och erfaren person.

Vårdavtalet mellan kommunen och Carema gäller i två och har en uppsägningstid på nio månader. Avtalet går ut i oktober nästa år. Enligt Lars Jakobsson (MP) finns ännu inget formellt beslut att säga upp avtalet med Carema.

– Det enda vi vet är att alliansen har sagt till medierna att man ska bryta avtalet. Allt annat är oklart. Ska man häva avtalet eller låta det löpa ut? Och vem ska ta över – kommunen eller ett annat bolag? Ingen vet vad som gäller.

Men oavsett hur det blir med Carema och Koppargården vill MP stärka mas roll.

– Vi vill att besluten i medicinska frågor alltid ska fattas av mas. Den frågan har vi också tagit upp i riksdagen, säger Jakobsson.
Bengt Roxne (S) är inne på samma linje.

– Självklart ska mas ord väga tungt när det gäller det medicinska ansvaret. Vad gäller Koppargården är det möjligt att vi redan på tisdag återkallar delegeringen av uppsägningsbeslutet. Jag tycker det är ett väldigt olyckligt beslut. Det sänder märkliga signaler, framför allt till patienterna på Koppargården. Det handlar om deras säkerhet.

Ordföranden i Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd Fredrik Bojerud (C) hävdar att Carema har haft konflikter med Trygg Hälsa långt innan läkarna slog larm om vanvården. Därför har uppsägningen ingen koppling till larmen.

– Det är utföraren, i det här fallet Carema, som anger vilka läkare de vill ha. Det normala är att kommunen följer utförarens önskemål. Men det här är en väldigt speciell situation.

Även om beslutet om uppsägning redan är fattat finns det ingenting som säger att kommunen inte kan anlita Trygg Hälsa när den tar över Koppargården, enligt nämndens ordförande.

Bo Arkelsten (M) vill inte kommentera uppsägningen av läkarna.

– Vi ska ha ett möte om den här frågan och innan dess säger jag ingenting. Vad det är för möte vill jag inte heller uttala mig om.