Ett lokalt avtal kan göra att en arbetsplats omfattas av ett nytt kollektivavtal– när det centrala inte längre gäller. Då kommer fredsplikt att gälla – och dessutom kan framtida förbättringar i det centrala avtalet hindras av det lokala avtalet.

Sedan den 1 december är det avtalslöst i industrin, vilket betyder att kollektivavtalen inte längre gäller. Det här handlar om ett tillfälligt avtalslöst tillstånd och då har det tidigare avtalet efterverkan. Anställningsavtalen finns kvar och för den enskilde gäller i praktiken i stort sett samma regler som tidigare.

Det förklarar Darko Davidovic, förbundsjurist hos IF Metall.

– Problem kan uppstå om något nytt inträffar, som att någon anställs eller att fack och arbetsgivare kommer överens om något lokalt, säger han.

Om någon får ett jobb i industrin nu finns alltså inga regler för lön och andra villkor. Och det finns ingen efterverkan att luta sig mot. Teoretiskt skulle de nyanställda kunna få lägre lön och längre arbetstid än de andra på arbetsplatsen. Men den risken tror inte Darko Davidovic är särskilt stor, eftersom de nyanställda kommer att tas in i regelverket när ett nytt avtal undertecknas.

Som exempel på regler som inte gäller lyfter Darko Davidovic fram uttag av arbetstidsförkortningen och val av facklig representant till bolagsstyrelsen. Intjänandet av arbetstidsförkortningen fortsätter som vanligt – det är en pågående regel med efterverkan. Däremot är uttag av ledigheten en ny händelse och det kan ställa till med problem.

En redan vald representant till bolagsstyrelsen fortsätter sitt uppdrag. Däremot blir det svårare när en ny representant ska väljas. Det hela bygger på att det ska finnas ett kollektivavtal och i ett avtalslöst tillstånd finns ju inte avtalet.

– I lokala förhandlingar uppmanar vi till försiktighet och exempelvis inte införa ett nytt lönesystem för det kan ses som att klubben skaffat sig ett nytt kollektivavtal och då råder fredsplikt och vi kan inte gå i konflikt med en sådan arbetsplats, säger IF Metralls förbundsjurist.

Ett annat problem med lokala överenskommelser kan vara att de gäller i stället för kommande centrala avtal. Och då handlar det om att ett befintligt avtal inte får trängas undan av ett annat avtal.

IF Metalls råd till klubbarna är att just nu skriva in att det lokala avtalet gäller bara om det inte är i konflikt med det centrala avtalet.