Forskare vid Arbets- och miljömedicin i Lund har utvecklat en ny metod för att spåra och räkna mycket små partiklar – direkt på plats. I stället för traditionell provtagning använder forskarna en liten partikelräknare som ”spårhund” för att hitta källan till luftföroreningar i industrin.

Allergi och besvär i luftvägarna kan orsakas av små partiklar i arbetsmiljön, så små att vi inte kan uppfatta dem med våra sinnen. Forskare vid Arbets- och miljömedicin har därför använt ett instrument som klarar av att mäta ultrafina partiklar ner till 20 nanometer, miljondelar.

Under de senaste åren har flera anställda på ett industriföretag i södra Sverige remitterats till kliniken på grund av hudirritation och besvär i luftvägarna. Gemensamt för patienterna var att alla arbetade med limning. Också andra anställda som arbetade i samma hörn av fabriken klagade på den dåliga luften. Därför trodde forskarna till en början att limningen var orsaken till besvären.

Men det faktum att det fanns flera limningsstationer på arbetsplatsen där anställda inte hade några besvär fick forskarna att leta efter andra orsaker. De började undersöka om slipdamm från ett rum där man slipade i gummimaterial kunde spridas ut i lokalerna, även om slipningen skedde långt ifrån de anställda som hade fått besvär.

Forskarna utgick ifrån att dammhalterna inte kunde vara så höga att de kunde mätas med traditionell filterprovtagning. I stället använde de ett direktvisande instrument (Ultrafine particle counter) som räknar antalet små partiklar.

De gick runt i alla lokaler och mätte partiklarna vid en mängd olika punkter. Det visade sig att antalet partiklar var högst i det hörnet av fabriken där alla patienter hade arbetat.

Forskarna har använt instrumentet också på en annan arbetsplats i industrin där arbetarna klagade på den dåliga luften.

Inte heller på den arbetsplatsen fanns någon synlig damm. Men partikelräknaren kunde detektera stora mängder små partiklar och spåra dem till en viss maskin.