Foto: Henrik Montgomery

– Ingenting förbryllar mig längre i Caremaskandalen, säger Marie Sundström, medicinskt ansvarig sjuksköterska för stadsdelen Hässelby-Vällingby i Stockholm.

 

De läkare som anmälde vanvården på äldreboendet Koppargården i Stockholm sades upp på Caremas begäran, trots starka protester från den medicinskt ansvariga sjuksköterskan. Kommunen litade hellre på Carema än på sin egen mas.

Ingenting i Caremaskandalen förbryllar Marie Sundström längre. Som stadsdelsnämndens mas är hon mycket nöjd med läkarna som slog larm om vanvården på Koppargården. De är engagerade i sina patienter och tar sitt jobb på största allvar, berättar hon.

Att Carema vill bli av med läkarna är inte oväntat, men att hennes egna chefer i stadsdelen Hässelby-Vällingby rättar sig efter Caremas önskemål har hon svårt att förstå.

– Det är jag som har kompetensen och det medicinska ansvaret, men det är Caremas vilja som går igenom. Mina chefer väljer att tro på Carema och köra över sin egen mas.

Uppsägningen av läkarna sänder dessutom mycket allvarliga signaler till både läkarna, patienterna och deras anhöriga, påpekar Marie Sundström.

– Det gäller att vara tyst och rätta sig i leden.

De uppsagda läkarna är anställda av den privata läkarorganisationen Trygg Hälsa som har avtal med Stockholms läns landsting. Stadsdelen Hässelby-Vällingby har på Caremas begäran rekommenderat landstinget att inte förlänga läkarnas verksamhet på Koppargården.
Stadsdelen anser att man inte kan garantera patienternas säkerhet för att det finns konflikter mellan läkarna och personalen på Koppargården.

– När började man tänka på patienternas säkerhet, undrar Marie Sundström. Jag skrev en rapport om missförhållandena på Koppargården redan för drygt ett år sedan. Rapporten diariefördes inte och frågan kom aldrig upp på stadsdelsnämndens bord. I stället fick jag utskällning av min chef för att jag hade besökt stället.

Det var i början av oktober förra året som hon gjorde ett oanmält besök på äldreboendet. Det vill säga ett år innan skandalen uppdagades. Under besöket kunde hon konstatera att boendet var starkt underbemannat. Det hade 25 till 26 sjuksköterskor, mot 36 eller 37 när boendet drevs av kommunen. Det saknades bland annat handsprit, blöjor och handskar.

– Personalen fick springa och leta på andra avdelningar.

Ungefär samtidigt anmälde också Anders Hellström, verksamhetschef och medicinsk ansvarig läkare på Trygg Hälsa, missförhållandena på Koppargården. Inte heller då agerade stadsdelen. När en annan läkare från samma organisation slog larm i början av september i år läckte uppgifterna till Dagens Nyheter. Först då började kommunen agera.

– Motiveringen till att vi nu blivit uppsagda är att vi inte kan samarbeta med Carema, säger Anders Hellström. Men det är solklart att uppsägningen beror på att vi slog larm. Vi har lagar som vi måste följa när vi ser något som inte stämmer, vilket inte faller Carema i smaken. Budskapet är att den som slår larm plockas bort.

Ytterst ansvarig på stadsdelen Hässelby-Vällingby är stadsdelsdirektör Leif Spjuth. Enligt honom är det landstinget som beslutat att Trygg Hälsa inte får vara kvar på Koppargården.

– Vi har rekommenderat landstinget att byta läkarorganisationen, men det är landstinget som har fattat beslutet, säger han.

Leif Spjuth har inga synpunkter på hur Trygg Hälsa skött sitt ansvar. Den kan vara lika bra som vilken läkarorganisation som helst. Det handlar enbart om samarbetssvårigheter mellan sjuksköterskorna på boendet och Trygg Hälsas läkare, hävdar han.

– Carema har länge velat byta ut Trygg Hälsa. Konflikten gör att vi inte kan garantera patienternas säkerhet.

Leif Spjuth bekräftar att mas-rapporten från oktober 2010 inte diariefördes, men hävdar att innehållet fördes över till andra handlingar.

– Själva rapporten var bara arbetsmaterial, säger han. Resultatet bakades in i ett annat ärende där vi redovisade MAS synpunkter på bland annat bemanning och hygien. Det var för att få en helhetsbild om situationen på Koppargården och det skedde i samråd med ordföranden i nämnden.

Fakta

Koppargården

• Medicinskt ansvariga sjuksköterskan (mas) konstaterade för över ett år sedan, vid ett oanmält besök på Koppargården, att boendet var starkt underbemannat. Det hade 25 till 26 sjuksköterskor, mot 36 eller 37 när det drevs av kommunen.

• Där saknades bland annat handsprit, blöjor och handskar.

• Stadsdelsdirektören hävdar att rapportens innehåll förts över till andra handlingar.