Flest unga utan jobb i Spanien

Klicka för att se illustrationen i större format.

Blandningen är explosiv: unga, arbetslösa, passiva och med tillfälliga låglönejobb. De tillhör en märkt generation, varnar FN-organet ILO.

Bland arbetslöshetsanalytiker sägs det att ungdomar visserligen oftare drabbas av arbetslöshet – men att de också har lättare att få jobb då ekonomin vänder.

Den globala kris som nu rasar sedan 2008 håller dock på att påverka det mönstret. Plötsligt pågår inte arbetslösheten bara några månader, utan sträcks ut till flera år. De som ska ta första steget ut på arbetsmarknaden får inga jobb – utan ser sin utbildning långsamt vittra bort.
FN-organet ILO varnar för att en förändring håller på att ske.

En hel generation unga blir märkta – kanske för livet – av den ekonomiska krisen.

– Det vi ser är att allt fler ungdomar också blir långtidsarbetslösa, uppger Sara Elder, ekonom på ILO.

I Italien till exempel löper unga (15 till 24 år) tre gånger större risk att bli arbetslösa i minst ett år än de äldre på arbetsmarknaden. Och andelen unga arbetslösa är redan stor. I Spanien och Grekland saknar nästan hälften av dem jobb.

För många blir arbetslösheten i unga år en ryggsäck de måste bära med sig under lång tid.

Anna Angelin, på Socialhögskolan vid Lunds universitet, har undersökt vad som hände de svenska ungdomar som var arbetslösa under 1990-talskrisen.

Hennes forskning visar att en person som är arbetslös i 20-årsåldern löper sex till sju gånger större risk att vara det senare i livet jämfört med en jämnårig som fått in en fot på arbetsmarknaden.

– Skammen var det största problemet, tyckte de arbetslösa ungdomarna som hade socialbidrag under den perioden, säger Anna Angelin.

Att arbetslösa saknar pengar innebär dessutom att de ungdomarna har svårare att till exempel ta körkort, vilket skulle kunna hjälpa dem att få jobb.

Ett sätt att få in fler unga i arbetslivet har varit att underlätta för företag att göra tillfälliga anställningar. Andelen tillfälliga jobb på EU:s arbetsmarknad har växt kraftigt de senaste åren. I Spanien och Portugal har omkring 25 procent tillfälliga anställningar, vilket kan jämföras med EU-snittet på 14 procent.

Även deltidsanställningarna har ökat under krisen. I Danmark, Nederländerna har cirka hälften av ungdomarna som har jobb endast en deltidsanställning. I Sverige är motsvarande siffra en tredjedel.

Enligt ILO:s rapport Global employment trends för youth 2011 är tillfälliga deltidsanställningar inte ett problem i sig. Däremot blir det problematiskt då dessa anställningar blir fler och det inte finns några alternativ till tillfälliga låglönejobb. Allt fler som har ett jobb förblir då fattiga, vilket också spär på risken för en ökad social oro.
De stora demonstrationerna i Spanien, Grekland, Italien och Storbritannien visar på en ung generation som kritiserar det politiska systemet.
En ökad kriminalitet i vissa länder, mer droger och fler unga som flyttar hem till sina föräldrar igen är, enligt ILO, andra exempel på hur den ekonomiska krisen satt sitt märke på den generation som nu är på väg in på arbetsmarknaden.

  • Ingen ljusning i sikte