Inga nya lönebud har växlats mellan fack och arbetsgivare i industriförhandlingarna. Parterna satsar nu på att bli klara i början på nästa vecka.

– Vi satsar nu på att flera ska bli klara samtidigt. Både vi och arbetsgivarna har en tydlig samordning. Och vi vill att alla fackförbund ska vara delaktiga och ha möjlighet att påverka, säger Veli-Pekka Säikkäklä, avtalssekreterare hos IF Metall.

Han berättar att IF Metall tar in alla sin avtalsdelegationer på söndag för att göra det möjligt att komma överens med arbetsgivarna i början av nästa vecka.

I måndags genomförde fack och arbetsgivare i industrin de första partsgemensamma överläggningarna, där företrädare för alla fack och alla arbetsgivarorganisationer träffades i en gemensam diskussion.

Veli-Pekka Säikkäklä tycker att det fungerade bra och resultatet är att förhandlingsparterna fortsätter och träffas under ledning av opo – de oberoende ordförandena. Efter att dessa partsgemensamma överläggningar genomförts kan inte längre opo skjuta upp en varslad konflikt i två veckor. Nu kan industrins egna medlare bara skjuta upp en konflikt i en vecka.

Den stora stötestenen är lönepåslagens storlek. Facken sa i förra veckan nej till opos slutgiltiga hemställan som innebar 2,6 procents löneökningar på 13 månader. Facken invände mot lönenivån men kan tänka sig ett avtal som är 13 månader långt.

Och än har fack och arbetsgivare inte utväxlat några nya lönebud och enligt Veli-Pekka Säikkälä kommer opo inte att lägga några ytterligare förslag.

– Vi har inte avstått några krav. Ett kort avtal innebär inte automatiskt att vi släpper kraven på förändringar av de allmänna villkoren, säger IF Metalls avtalssekreterare.