Papperslös, gömd eller illegal. Den som vistas i ett land utan tillstånd har många namn. Men kanske är ”gömd” det vanligaste för den som trots ett aktivt utvisningsbeslut gömmer sig för myndigheterna. Standardbilden av gömda flyktingar är trots allt människor som gömmer sig bakom neddragna persienner, skriver Helena Holgersson i Icke-medborgarskapets urbana geografi (Glänta).

Men de flesta papperslösa rör sig i det offentliga rummet, om än inte på lika villkor. De lever vid sidan av samhället och är förvisade till svart arbete eller falska papper. I Sverige lever uppskattningsvis runt 50 000 personer gömda. I hela EU handlar det om mellan tre och åtta miljoner. Ännu fler papperslösa, cirka elva miljoner, finns i USA.

Risken att gripas och deporteras är ständigt överhängande. Stadsrummet, skriver Holgersson, är minerat av detta hot. Ändå börjar det papperslösa tillståndet att normaliseras i framför allt USA. Gruppen har helt enkelt blivit för stor.

Därför kommer åtskilliga ungdomar nu ut offentligt som papperslösa i USA och säger sig vara ”orädda och utan ursäkter”. De är många och de kräver sin rätt. Och få om någon av dem gömmer sig längre bakom neddragna persienner.

Ellen Albertsdóttir

Läs också...

Erik Larssons intervju med Holgersson apropå avhandlingen.