Unionen stämmer Hemtex vd i Arbetsdomstolen för illojalitet mot anställda. Brottet består av nedsättande uttalanden i en tidningsartikel om personal som sagts upp på grund av arbetsbrist.

Normalt brukar det vara arbetsgivaren som beskyller anställda för illojalitet. Och det slutar ofta med uppsägning eller avsked. Lojalitetsplikten ingår underförstått i själva anställningen.

Men nu är det tre butikschefer på Hemtex som genom sitt fackförbund Unionen drar bolagets vd inför domstol för brott mot reglerna om ömsesidig lojalitet i kollektivavtalet.

De tre butikscheferna sades upp på grund av arbetsbrist i samband med en stor omorganisation. Samtidigt publicerades en lång intervju med bolagets vd i Göteborgs Posten. Rubriken löd: ”var fjärde chef sparkad”. I artikeln påstods att 40 butikschefer som inte höll måttet har sparkats.

– Kraven på butikscheferna har ökat, sade vd:n till tidningen. En del har fått sluta för att de inte klarat de tuffare kraven. Nu är det de med lite mer skinn på näsan som är kvar.

Butikscheferna upplever uttalandet som djupt kränkande. När de sökt nya jobb har arbetsgivarna frågat om de tillhör gruppen ”sparkade chefer”. En av butikscheferna fick veta att hon inte kunde gå vidare vid en rekrytering på grund av artikeln. Utpekandet har också upplevts som jobbigt i vardagen, bland annat i kontakterna med grannar och föräldrar till barnens klasskompisar.

Sin målsättning, ”att marknadsföra bolagets nya profil”, hade man kunnat uppnå på ett annat sätt, skriver Unionen i sin stämningsansökan till Arbetsdomstolen. Facket hävdar att vd:n inte bara kränkt de anställda, utan också spridit uppgifter som gjort det svårt för dem att få nytt jobb. Facket yrkar allmänt skadestånd på sammanlagt 300 000 kronor.

De allmänna förhållningsreglerna om lojalitet i detaljhandelsavtalet säger bland annat:

”Förhållandet mellan arbetsgivare och tjänstemän grundar sig på ömsesidig lojalitet och ömsesidigt förtroende”.