SCB:s partisympatiundersökning är entydig:

Väljarna sviker alliansens politik!

För att inte hemfalla åt borgerlig medias vinklade nyhetsrapportering måste genast sägas att förändringarna mellan blocken är små.

De flesta kommentarer har dessutom som väntat valt att inrikta sig på Socialdemokraternas vikande siffror, 27,7 procent jämfört med 30,7 i valet.

Men ser vi till blocken har alliansen faktiskt tappat väljarstöd och oppositionen S, V och MP har tillsammans gått fram med 1,0 procentenheter.

Det är smått fantastiska siffror.

Att en opposition kunnat gå fram mitt under ett fullständiga bombardemang av negativa skriverier och att en regering kunnat backa trots en total frånvaro av saklig granskning av deras politik kan bara innebära en sak, att väljarna trots tystnaden märker av effekterna av regeringens politik.

Den stora vinnaren är miljöpartiet som går fram 4,4 procent sedan valet. Det är kanske förhastat att tala om en röst på miljöpartiet som en missnöjesröst, men tydligt är att MP mycket väl kan ha agerat som uppsamlingsparti för dem som vill markera mot regeringens reformer när Håkan Juholt inte tillåtits prata politik.

Då sjönk även Socialdemokraternas siffror i Stockholm, där de dessförinnan var på väg upp.

SCB-siffrorna är därmed betydligt gynnsammare siffror än vad de flesta kommentarer gör gällande och riktar en tydlig uppmaning till de partier, oavsett var de befinner sig på den politiska skalan, som vill få gehör bland väljarna:

Fortsätt tala politik, fortsätt reagera mot utförsäkringar som ställer människor på bar backe efter ett helt yrkesliv, fortsätt slå ned på Europas sämsta a-kassa, på att resultaten i svenska skolor rasar i europeisk jämförelse, att barnfattigdomen breder ut sig samtidigt som välfärdsföretagens vd:ar och ägare för ut miljardvinster av skattepengar, och reagera mot att arbetslösa hänvisas till släktingar i stället för att få hjälp att åter delta i produktionen, att arbetslösheten negligeras och att speciellt ungdomsarbetslösheten ökar i stället för sjunker i takt med att ungdomslönerna pressas ned.

Fortsätt prata politik, då stiger siffrorna.