23 000 jobb i industrin försvinner nästa år. Det räknar Arbetsförmedlingen med i sin prognos för 2012 och 2013.

Men det blir ingen upprepning av rekordvarslen och massuppsägningarna under 2008 och 2009.

– Det blir ingen tvärnit den här gången. Det som hände då var en unik händelse i historien, säger Tord Strannefors, Arbetsförmedlingens prognoschef.

Industrin drabbas hårdast. Det betyder att flest jobb försvinner i industritunga län i Syd- och Mellansverige, som Västmanland och de tre länen i Småland.

Det här innebär också att arbetslösheten bland män ökar mest. Arbetsmarknaden för kvinnor försämras tydligt först 2013. Arbetsförmedlingen räknar med 12 000 nya jobb i vård, skola och omsorg nästa år – mot 35 000 i år. Hela ökningen sker i privata företag som Carema och Attendo Care.

Antalet arbetslösa ökar med 47 000 till 420 000 mellan 2011 och 2013. Räknar i procent ökar arbetslösheten från 7,6 till 8,5 procent under perioden.

– Vi ser två ganska tråkiga år framför oss, sammanfattar Tord Strannefors.

Samtidigt betonar han att det är svårare än vanligt att göra prognoser nu på grund av turbulensen i omvärlden. Arbetsförmedlingen utgår från att euroländerna klarar av att hantera krisen. Detta i kombination med något lägre råvarupriser, lägre räntor och löneökningar på tre procent om året bäddar för en tillväxt 1,5 procent nästa år och 1,2 procent 2013.

De goda åren i byggsektorn är över. 4 000 nya byggjobb i år följs av plus minus noll 2012.

Den privata tjänstesektorn ökar med 22 000 jobb nästa år – mot 36 000 i år. Sämst går branscherna med många i LO-yrken, nämligen handel och hotell- och restaurang. Bäst går IT och företagstjänster.

Och allra sämst går industrin, även om det dröjer innan fast anställda blir av med jobbet i större omfattning. Först kommer anställningsstopp, sedan åker de visstidsanställda och de inhyrda ut.

– Mellan 70 och 80 procent av alla nyanställningar är visstidsanställningar, uppger Tord Strannefors.

Arbetsförmedlingens prognos bygger på 12 500 intervjuer som Arbetsförmedlingen har gjort med privata arbetsgivare och samtliga kommuner och landsting.

Uppsala län och Stockholms län får den bästa arbetsmarknaden under de kommande åren. Västra Götaland, som drabbades stenhårt senast, hamnar nu på en arbetslöshet under genomsnittet i Sverige.

Arbetslösheten blir högst i Gävleborgs län, Sörmland och Blekinge. Även Skåne hamnar över riksgenomsnittet.

Norrbotten toppade länge listan över länen med högst arbetslöshet. Nu väntas länet hamna någonstans i mitten. Förklaringen är den snabba tillväxten i gruvnäringen.