Är det slut i kassan, måste en rekonstruktion avbrytas. Beslutet från rekonstruktören kom inte som någon överraskning från facket.

Att rekonstruktören Guy Lofalk nu ansöker om att rekonstruktionen av Saab ska upphöra, kom inte som någon överraskning för de lokala fackklubbarna.

– Lagen är mycket tydlig på den punkten. Är det slut i kassan, kan man inte vara i rekonstruktion längre, säger Anette Hellgren, klubbordförande för Unionen på Saab.

Hon och IF Metalls klubbordförande Håkan Skött ingår också i den borgenärskommitté som haft tät kontakt med Guy Lofalk under rekonstruktionen, och de var därför iförväg informerade om vad som var på gång.

– Rekonstruktören fattar beslutet, men vi diskuterade det innan, säger Anette Hellgren.

När Guy Lofalks begäran kommit in till tingsrätten i Vänersborg kommer Saab troligen att få fem eller sex dagar på sig att svara på hur företaget ser på fortsatt rekonstruktion. Enligt företaget pågår fortfarande förhandlingar med olika parter för att lösa både finansieringskrisen och ägarfrågan.

– Vi vet att de förhandlar, men mer vill jag inte kommentera. Det är upp till företaget, säger Anette Hellgren.

En stor anledning till att rekonstruktören fattat beslutet är att de anställda på Saab fortfarande inte fått något besked om när de försenade lönerna kan betalas ut. Fackklubbarna fortsätter nu processen med att samla in betalningsuppmaningar mot företaget. Unionen skickade sina första 600 uppmaningar till delgivning i måndags.

– Vi har redan lämnat in en omgång och fortsätter nu med resten, men vi vet inte om Saab fått uppmaningarna än eller om de fortfarande är hos delgivningsföretaget, säger Anette Hellgren.

När företaget fått uppmaningarna har det sju dagar på sig att betala ut lönerna innan facket kan begära Saab i konkurs. Men om rekonstruktionen upphör innan dess kommer de vilande konkursansökningar som finns från underleverantörer att träda in innan dess. Samtidigt har Saabs ägare ännu inte gett upp försöken att hitta en lösning.
– Vi får se vad som händer framöver, säger Anette Hellgren.