Ska någon som inte ens är din arbetsgivare få kräva att du alkoholtestar dig när du jobbar? Nej, säger Transport, som vill få frågan prövad i Arbetsdomstolen (AD).

Ett antal chaufförer på DHL Freight har tvingats till alkoholtester när de kommit med leveranser till Ferruform, ett dotterbolag till Scania. I ett kontor inne på Ferruforms område har chaufförerna fått legitimera sig och delta i slumpvisa undersökningar.

De som vägrat har hotats med uppsägning eller avsked, enligt uppgifter till Transport.

Det här har fått facket att reagera. Transport och arbetsgivarna har redan reglerat i kollektivavtal hur alkoholtester ska göras. Alkolås i fordonen betyder att förarna testas varje gång de startar bilen. Därmed är Ferruforms tester inte bara kränkande, utan dessutom onödiga, enligt Transport.

– Den mer principiella frågan handlar om arbetsledningsrätten, säger Martin Miljeteg, arbetsmiljöombudsman på Transport. Ska även kundföretag som inte är våra arbetsgivare få utsätta chaufförerna för integritetskänsliga tester?

Genom att stämma DHL och Biltrafikens Arbetsgivareförbund till AD vill Transport få svar på den frågan. Transport kräver 10 000 kronor i allmänt skadestånd till var och en av de chaufförer som räknas upp i stämningsansökan, plus ett allmänt skadestånd till förbundet på 250 000 kronor.

En knivig fråga är i vilken mån DHL kan hållas ansvarigt för tester som ett kundföretag har gjort. Transport hänvisar till att DHL har godtagit alkoholtesterna i sitt kontrakt med kunden, trots att alkoholtester redan regleras i kollektivavtal.