Oerfaren personal får ”sortera” akut sjuka patienter och ta beslut om i vilken ordning de ska tas om hand. Det visar Socialstyrelsens sommartillsyn av akutmottagningarna på 29 sjukhus landet runt.

– Vi ville ta reda på om bedömning och prioritering av de personer som kommer in till akutmottagningarna sker på ett patientsäkert sätt även sommartid, när andelen ordinarie personal är lägre än normalt. Och svaret är tyvärr att det inte alltid fungerar bra. Granskningen visar på allvarliga brister, säger enhetschef Erik Höglund vid Socialstyrelsens tillsynsavdelning.

På ungefär hälften av mottagningarna upptäcktes brister i personalens kompetens. I första hand är problemet att icke legitimerad personal eller personal utan nödvändig erfarenhet får ta beslut om i vilken ordning akut sjuka patienter ska tas omhand. Felaktiga beslut följs inte alltid upp och personalen får ingen återkoppling om vad som behöver bli bättre.

Flertalet akutmottagningar behöver bli bättre på att arbeta med avvikelser när något går fel och att mäta och förbättra verksamhetens kvalitet.

– Om personalen inte får någon återkoppling på saker som gått snett, stort som smått, försvinner motivationen att utveckla arbetet och akutmottagningen hamnar i en negativ spiral i sitt kvalitetsarbete, säger Erik Höglund.

Det var i augusti som Socialstyrelsen genomförde inspektioner vid knappt hälften av landets akutmottagningar. Bara två av 29 inspekterade verksamheter undgick kritik helt – Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus i Göteborg och Norrlands universitetssjukhus i Umeå.

Inspektionerna visar också flera mottagningar finns i lokaler som är inte är ändamålsenliga. Det begränsar patienternas integritet och personalens möjligheter att hålla uppsikt över patienterna.