Den snabba och starka utvecklingen av produktiviteten i näringslivet har skapat ett betydande utrymme för löneökningar. Nästa år räknar därför LO-ekonomerna med löneökningar som landar på 3,5 procent.

– Löneökningar i den här storleken hotar inte vinstnivåerna. De blir kvar på en historiskt sett hög nivå, sade LO-ekonomen Mats Morin när LO-ekonomernas konjunkturutsikter presenterades i dag.

Den avmattning i ekonomin som LO-ekonomerna i likhet med alla andra identifierar förklaras av att efterfrågan sviktar. Det handlar inte om någon svensk kostnadskris, enligt LO-ekonomerna.

Mot den här bakgrunden blir det extra viktigt att löneökningarna inte blir så låga att de håller tillbaka hushållens konsumtion och spär på den svaga utvecklingen som främst sker via en lägre export.

– Avtalsrörelsen är en försvarslinje eller skyddsvall för löntagarna och hushållen, säger LO-ekonomen Lars Ernsäter.

För att skydda löntagarna rankar LO-ekonomerna tre politikområden som behöver skärpas för att motverka effekterna av den konjunkturavmattning som sker.  I prognosen framhåller ekonomerna också att de inte förutser någon finansiell krasch a la 2009.

– Så här långt ser vi avmattningen som mildare och bredare än förra gången då det främst slog tvärstopp i varuexporten och drabbade industrin mycket hårt, säger Lars Ernsäter.

De tre skyddsvallar som ekonomerna betonar är en expansivare penningpolitik, aktiv finanspolitik och hårdare reglering av banksektorn.

Att räntan behöver sänkas för att medverka till ett högre kapacitetsutnyttjande och en lägre arbetslöshet är, enligt LO-ekonomerna, en självklarhet och borde därför vara ett lätt val i ögonblicket.

– Riksbanken behöver sänka räntan med en halv procentenhet och sedan låta den ligga kvar där fram till 2013, säger Lars Ernsäter.

När det gäller den aktiva finanspolitiken vill LO-ekonomerna se insatser som stöttar kommunsektorn, men också insatser som premierar kvalitet framför kvantitet inom arbetsmarknadspolitiken. Kort sagt: det krävs mer av arbetsmarknadsutbildning och mindre av massinsatser.

Och slutligen måste ersättningarna inom arbetslöshetsförsäkringen höjas ordentligt. Eftersom snart endast en av tio arbetslösa får 80-procentig ersättning vid arbetslöshet fungerar a-kassan intge som en automatisk stabilisator vid svängningar i konjunkturen.

– A-kassan är en grundpelare i vår modell och i dag fungerar den inte. Hushållen blir inte tryggare med hjälp av a-kassan och efterfrågan i ekonomin får ingen hjälp via arbetslöshetsförsäkringen. 2012 är därför ett ypperligt tillfälle att höja ersättningen, enligt LO-ekonomerna.