I går träffades samtliga industriavtalets parter till partsgemensamma överläggningar. Nu fortsätter medlarna sitt arbete med att försöka ena parterna på varje avtalsområde för sig.

De partsgemensamma överläggningarna är en nyhet i det nya industriavtalet och i går genomfördes de för första gången.

– Det var en ny erfarenhet. Det är ju inget som prövats tidigare, säger Hans-Olof Nilsson, Livs ordförande.

Om överläggningarna var lyckade och gav något resultat vill han inte säga något om, men de ledde i alla fall inte till några nya avtal. Nu fortsätter i stället förhandlingarna på de olika avtalsområdena under ledning av industrins medlare, opo.

– Överläggningarna går vidare. Opo släpper inte taget förrän vi har ett avtal, säger Hans-Olof Nilsson.

Att de partsgemensamma överläggningarna är över innebär också att opo nu bara får skjuta upp varslade stridsåtgärder i sju dagar i stället för som tidigare 14 dagar. I morgon har det gått en vecka sedan avtalen löpte ut, men ännu har inga varsel lagts.

– Vi bedömer att det finns mer att ge i förhandlingarna och att alla spår inte är helt uttömda än. Jag utgår fortfarande från att vi ska nå ett avtal utan konfliktvarsel, säger Hans-Olof Nilsson.

Samtidigt konstaterar han att tiden går och att Livs därför trimmar sin konfliktorganisation så att alla vet vad som gäller om det ändå skulle bli aktuellt med varsel.

Livs ska träffa opo nästa gång på torsdag och fram till dess sker interna överläggningar inom förbundet för att försöka hitta möjliga lösningar.

– Nu handlar det mycket om att komma över ett dödläge från båda håll, säger Hans-Olof Nilsson.

Även IF Metall och GS fortsätter dialogen med opo, samtidigt som de förbereder sig på ett eventuellt varsel, men inte heller IF Metall tror att det kommer att inträffa något dramatiskt under de närmsta dagarna.