Olika arbetsmiljökrav på olika arbetsplatser. Det kan bli konsekvensen av ett EU-förslag, fruktar de svenska facken LO, TCO och Saco.

– För oss är det självklart att arbetsmiljöskyddet ska gälla för alla arbetstagare, skriver LO, TCO och Saco i ett gemensamt brev till den svenska regeringen.

Facken kräver att regeringen sätter stopp för EU-planerna som innebär att andra arbetsmiljö krav ska gälla små och medelstora företag med upp till 50 anställda.
Den 23 november presenterade EU-kommissionen ett förslag som går ut på att små företag ska kunna göra vissa undantag från bland annat arbetsmiljödirektiv och utstationeringsdirektiv.

Förslaget är en del i EU:s arbete att underlätta för småföretag. Förhoppningen är att små företag ska få det lättare ifall regelverken beskärs.
Förslaget har dock fått LO, TCO och Saco att reagera.

Facken hävdar att det riskerar att skapa ett a- och b-lag på arbetsmarknaden.

– Skulle förslaget gå igenom riskerar vi att få olika villkor i företag beroende på hur stora de är, vilket är fullkomligt oacceptabelt, säger Sacos ordförande Göran Arrius i en kommentar.

LO:s ordförande Wanja Lundby-Wedin är inne på samma linje.

– Vi kan förstå att små företag kan tycka att det ibland är ett betungande regelverk men när det gäller arbetsmiljö är det ett skydd för den enskilt anställde. Då ska inte det bero på arbetsplatsens storlek vilket skydd den anställde har, utan där säger vi absolut nej till det och hoppas att regeringen delar den uppfattningen, säger hon till Sveriges Radios Ekot.

Enligt fackets uppgifter ska EU-ledarna ta upp frågan på Europeiska rådets möte den 8–9 december.