Inkomstskillnaderna ökar i de allra flesta av världens länder, enligt en rapport från den ekonomiska samarbetsorganisationen OECD.

Även i Sverige har inkomstskillnaderna ökat från mitten av 1980-talet fram till 2008.

– I en del länder, som Israel och USA, har inkomstskillnaderna växt ytterligare. Men även i traditionellt jämlika länder som Tyskland, Danmark och Sverige har inkomstgapet mellan rika och fattiga ökat, från 5 mot 1 i mitten av 1980-talet till 6 mot 1 i dag, skriver OECD:s generalsekreterare Angel Gurria i rapporten.

Fortfarande är inkomstskillnaderna minst i de nordiska länderna och i Tjeckien. Samtidigt har de minskat i några länder, bland andra Turkiet och Grekland. I Frankrike, Belgien och Ungern har inkomstskillnaderna legat stilla.

I många tillväxtländer har ekonomisk tillväxt minskat fattigdomen kraftigt. Men det har också lett till att inkomstskillnaderna växt.

– Bland Bric-länderna (Brasilien, Ryssland, Indien, Kina) är det bara Brasilien som lyckats minska inkomstskillnaderna påtagligt, men med en inkomstskillnad på 50 mot 1 är Brasilien fortfarande ett mer ojämlikt land än något OECD-land, skriver Gurria.